Om oss

EVA-gruppen ble etablert i 2011 og har sitt utspring i et samarbeidsprosjekt  for å undersøke anvendbarheten av aktivitetsanalyse som grunnlag for kartlegging av personers utførelse av aktiviteter. I forlengelse av dette prosjektet har gruppen arbeidet med å videreutvikle og kvalitetssikre EVA aktivitetsanalysesystemet.

EVA-gruppen består i dag av:

Brian Ellingham, OsloMet – Oslo Metropolitan University. brian.ellingham@oslomet.no

Ellen Gjertsen Clark, Diakonhjemmet Sykehus AS. ellen.clark@diakonsyk.no

Lene Fogtmann Jespersen, Oslo Universitetssykehus HF.  ljespe@ous-hf.no