Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) – Nettstedet flyttes

Om EVA

Finn oss her..

Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) benyttes av ergoterapeuter og ergoterapistudenter. EVA belyser faktorer som påvirker og inngår i menneskes utførelse av aktiviteter. EVA brukes i systematisk vurdering og dokumentasjon av personers aktivitetsutførelse. EVA fremmer konsekvent bruk av ergoterapi fagterminologi.

Problemer med nedlasting av skjemaer og manualen

Flere bruker melder at de har problemer med å laste ned materiale. Jeg jobber med saken med ble ikke klok på dette! Materialet kan lastes ned men det er vrient.. Skjekk «downloads» mappe – kanskje de er der. Alternativt, som midlertidig løsning kan du sende mail til meg og jeg kan sende en «EVA-pakke» til deg med siste oppdaterte manual og skjemaer: brian.ellingham@hotmail.com

Høstens 2 dagers online EVA-kurs: observasjon, analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse: torsdag 28/09/23 og onsdag 25/10/23

Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) gir innsikt i de komplekse faktorene som
påvirker menneskets aktivitetsdeltakelse og aktivitetsutførelse. EVA består av ulike skjema som
brukes til å analysere hele eller ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet. Skjema
kan velges og settes sammen for å analysere og vurdere ulike sammenhenger innenfor MAO
systemet og i henhold til ulike terapeutiske formål.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for analyse, observasjon, vurdering og
dokumentasjon av aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i
aktivitetsutførelse med fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles
faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.
Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Torsdag 28. september
kl. 08.30 – 15.30
Del 1: Introduksjon til EVA og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse
Utprøvingsperiode
29. sep. – 20. okt.
Gjennomføring, utfylling og innlevering av skjemaer fra minimum to aktivitetsobservasjoner. Frist fredag 20. oktober
Onsdag 25. oktober kl. 8.30 – 15.30Del 2: Erfaringsutveksling fra utprøving. Dokumentasjon av EVA-basert vurdering av aktivitetsutførelse. Vurdering av andre faktorer som påvirker aktivitetsutførelse
Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 26
timer til ergoterapispesialist.

Last ned: Kurs invitasjon

Innføring i EVA – Online kurs 19/10 og 17/11/2022: Påmelding er åpen

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift: Kr 2000
 Bindende påmelding innen 19. september: Påmelding

Oppdatering: Nytt «Innføring i EVA» Online kurs kommer: 2 dagers kurs 19/10 og 17/11

Eva gruppen planlegger et nytt 2 dagers online kurs – hold av datoene 19. oktober og 17. November 2022

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift – Kr 2000 (påmeldings lenke kommer): Invitasjon: Program

Online kurs 21/10 og 9/11/2021: Innføring i bruk av EVA – observasjon, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift: Kr 2000
 Bindende påmelding innen fredag 17. september sendes til: ljespe@ous-hf.no

INVITASJON