Høstens 2 dagers online EVA-kurs: observasjon, analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse: torsdag 28/09/23 og 25/10/23

Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) gir innsikt i de komplekse faktorene som
påvirker menneskets aktivitetsdeltakelse og aktivitetsutførelse. EVA består av ulike skjema som
brukes til å analysere hele eller ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet. Skjema
kan velges og settes sammen for å analysere og vurdere ulike sammenhenger innenfor MAO
systemet og i henhold til ulike terapeutiske formål.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for analyse, observasjon, vurdering og
dokumentasjon av aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i
aktivitetsutførelse med fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles
faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.
Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Torsdag 28. september
kl. 08.30 – 15.30
Del 1: Introduksjon til EVA og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse
Utprøvingsperiode
29. sep. – 20. okt.
Gjennomføring, utfylling og innlevering av skjemaer fra minimum to aktivitetsobservasjoner. Frist fredag 20. oktober
Onsdag 25. oktober kl. 8.30 – 15.30Del 2: Erfaringsutveksling fra utprøving. Dokumentasjon av EVA-basert vurdering av aktivitetsutførelse. Vurdering av andre faktorer som påvirker aktivitetsutførelse
Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 26
timer til ergoterapispesialist.

Last ned: Kurs invitasjon

Innføring i EVA – Online kurs 19/10 og 17/11/2022: Påmelding er åpen

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift: Kr 2000
 Bindende påmelding innen 19. september: Påmelding

Oppdatering: Nytt «Innføring i EVA» Online kurs kommer: 2 dagers kurs 19/10 og 17/11

Eva gruppen planlegger et nytt 2 dagers online kurs – hold av datoene 19. oktober og 17. November 2022

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift – Kr 2000 (påmeldings lenke kommer): Invitasjon: Program

Online kurs 21/10 og 9/11/2021: Innføring i bruk av EVA – observasjon, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift: Kr 2000
 Bindende påmelding innen fredag 17. september sendes til: ljespe@ous-hf.no

INVITASJON

Nytt: EVA 2020 – Manual for analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse

EVA 2020 – Manual for analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse er tilgjengelig er tilgjengelig for nedlastning. Termer og definisjoner for motoriske- og prosessferdigheter er oppdatert i tråd med den nye oversettelsen for kompatibilitet med Assessment of Motor and Process skills (AMPS) og Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Manualen erstatter tidligere utgaver og anvendes sammen med EVA (2020) analyse-/vurderingsskjemaene.