Innføring i EVA – Online kurs 19/10 og 17/11/2022: Påmelding er åpen

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift: Kr 2000
 Bindende påmelding innen 19. september: Påmelding

Oppdatering: Nytt «Innføring i EVA» Online kurs kommer: 2 dagers kurs 19/10 og 17/11

Eva gruppen planlegger et nytt 2 dagers online kurs – hold av datoene 19. oktober og 17. November 2022

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift – Kr 2000 (påmeldings lenke kommer): Invitasjon: Program

Online kurs 21/10 og 9/11/2021: Innføring i bruk av EVA – observasjon, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift: Kr 2000
 Bindende påmelding innen fredag 17. september sendes til: ljespe@ous-hf.no

INVITASJON

Nytt: EVA 2020 – Manual for analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse

EVA 2020 – Manual for analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse er tilgjengelig er tilgjengelig for nedlastning. Termer og definisjoner for motoriske- og prosessferdigheter er oppdatert i tråd med den nye oversettelsen for kompatibilitet med Assessment of Motor and Process skills (AMPS) og Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Manualen erstatter tidligere utgaver og anvendes sammen med EVA (2020) analyse-/vurderingsskjemaene.

Velkommen tilbake til EVA-bloggen

Etter en travel Korona-tid og overflytting av bloggen til ny server er vi endelig tilbake med nytt utseende og siste versjoner av analyseskjemaer for utførelsesferdigheter. EVA gruppen har hatt et samarbeid med ergoterapeuter ved OUS og OsloMet samt Anne Fisher (USA) og Birgitta Bernspång (Sverige) for å oversette begrep og definisjoner fra AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) og OTIPM (Occupational Therapy Intervention and Process Model). Fisher har godkjent oversettelsen, og den norske terminologien skal anvendes både i AMPS, OTIPM og EVA. EVA skjemaene for motoriske og prosess ferdigheter er nå oppdatert i henhold til denne terminologien og definisjonene.

Ellers – vi startet 2020 friskt mot med et to-dagers EVA introduksjons kurs (gratis for praksisveiledere) i februar-mars. Det planlagte kurset om sammenhengen mellom kroppsfunksjoner, ferdigheter og omgivelser måtte avlyses på grunn av Korona. Vi er planleggingsfasen for mulig kursaktivitet i tiden fremover.

Vi arbeider med revisjon av manualen som blir tilgjengelig gjennom bloggen, forhåpentligvis om ikke alt for lenge.

Kurs: Metodisk bruk av aktivitet og bruk av EVA i veiledning av studenter i praksisstudier – 26. september 2019

Metodisk/terapeutisk bruk av aktivitet er ergoterapiens kjernekompetanse. Metodisk bruk av aktivitet innebærer å engasjere personer i aktiviteter som fremmer deltakelse, mestring av hverdagen, helse og livskvalitet. På et overordnet plan krever dette klinisk resonnering for valg og tilrettelegging av aktuelle aktiviteter og for konkrete intervensjoner kreves aktivitetsanalyse og aktivitetssyntese. Metodisk bruk av aktivitet er vektlagt i praksisstudiene ved ergoterapeututdanningen (OsloMet) hvor Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) benyttes som verktøy.

EVA gir innsikt i de komplekse faktorene som påvirker menneskets aktivitetsutførelse. EVA-skjema brukes til å analysere ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet.

Kurset vil vi belyse metodisk bruk av aktivitet innen ergoterapi og hvilken plass den har i programplanen ved ergoterapeututdanningen på OsloMet. Kurset vil fokusere på hvordan praksisveiledere kan tilrettelegge for at studenter får erfaring med metodisk bruk av aktivitet og hvordan dette danne grunnlaget for oppnåelse av de fleste læringsutbyttene for praksisstudiene. Som praksisveileder vil du få innblikk i hvordan EVA kan benyttes som pedagogisk verktøy.

Deltakere bør ha kunnskap om og noe erfaring med bruk av EVA som praksisveileder, klinikker eller deltakere på tidligere EVA kurs.

Har du vært, eller skal bli, praksisveileder ved ergoterapeututdanningen v/OsloMet i løpet av Høsten 2018-Våren 2020 er kurset GRATIS. Meld deg på her: https://skjema.uio.no/120594

Påmeldingsfrist 17.09.2019.

 Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset om metodisk bruk av aktivitet og EVA som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.

Antall deltakere begrenses til 40 personer og praksisveiledere ved ergoterapeututdanningen på OsloMet prioriteres. Er du ergoterapeut eller veileder med en annen ergoterapeututdanning og ønsker å stå på venteliste ta kontakt: brian.ellingham@oslomet.no