Oppdatering: Nytt «Innføring i EVA» Online kurs kommer: 2 dagers kurs 19/10 og 17/11

Eva gruppen planlegger et nytt 2 dagers online kurs – hold av datoene 19. oktober og 17. November 2022

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av
aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med
fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å
beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

 OBS! Kurset gjennomføres digitalt online. Hver deltaker må ha tilgang til egen PC med kamera og lyd.
 Kursavgift – Kr 2000 (påmeldings lenke kommer): Invitasjon: Program

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *