Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) – Nettstedet flyttes

Om EVA

Finn oss her..

Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) benyttes av ergoterapeuter og ergoterapistudenter. EVA belyser faktorer som påvirker og inngår i menneskes utførelse av aktiviteter. EVA brukes i systematisk vurdering og dokumentasjon av personers aktivitetsutførelse. EVA fremmer konsekvent bruk av ergoterapi fagterminologi.