Høstens 2 dagers online EVA-kurs: observasjon, analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse: torsdag 28/09/23 og onsdag 25/10/23

Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) gir innsikt i de komplekse faktorene som
påvirker menneskets aktivitetsdeltakelse og aktivitetsutførelse. EVA består av ulike skjema som
brukes til å analysere hele eller ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet. Skjema
kan velges og settes sammen for å analysere og vurdere ulike sammenhenger innenfor MAO
systemet og i henhold til ulike terapeutiske formål.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for analyse, observasjon, vurdering og
dokumentasjon av aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i
aktivitetsutførelse med fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles
faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.
Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike
arbeidsområder.

Torsdag 28. september
kl. 08.30 – 15.30
Del 1: Introduksjon til EVA og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse
Utprøvingsperiode
29. sep. – 20. okt.
Gjennomføring, utfylling og innlevering av skjemaer fra minimum to aktivitetsobservasjoner. Frist fredag 20. oktober
Onsdag 25. oktober kl. 8.30 – 15.30Del 2: Erfaringsutveksling fra utprøving. Dokumentasjon av EVA-basert vurdering av aktivitetsutførelse. Vurdering av andre faktorer som påvirker aktivitetsutførelse
Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 26
timer til ergoterapispesialist.

Last ned: Kurs invitasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *