Aktuelt

Kurs: Introduksjon til EVA – observasjon og analyse av aktivitetsutførelse – 24/1/2019 og 7/2/2019

Publisert den

Det første av vårens EVA kurs er nå åpen for påmelding!

Last ned invitasjon her: Invitasjon EVA-intro kurs 2019

Introduksjonskurset har fokus på anvendelse av EVA i observasjon og  kartlegging av aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med fokus på handlinger og ferdigheter. Kurset legge vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

Torsdag 24.  januar
kl. 08.00-15.15
Del 1: Introduksjon til EVA og kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse
Utprøvingsperiode
25. januar – 6. februar
Gjennomføring og dokumentasjon av minimum to EVA baserte aktivitetsobservasjoner på grunnlag av analyse av aktivitetsform
Torsdag 7. februar
kl. 12.30-16.15
Del 2: EVA basert kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse og formidling

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner Introduksjonskurset Del 1 og 2 pluss forventet hjemmearbeid som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 18 timer til ergoterapispesialist.

 

Aktuelt

EVA kurs vårsemesteret 2019 – Hold av dato!

Publisert den
Kurs Dato, tid og sted Innhold
Introduksjon til EVA- analyse av aktivitetsutførelse (grunnkurs) del 1 24/01/2019,
kl. 08.30-15.15
OsloMet P48-711
Innføring i kartlegging og vurdering av ferdigheter i observasjon av aktivitetsutførelse. Introduksjon til utprøving i egen praksis.
Introduksjon til EVA-analyse av aktivitetsutførelse (grunnkurs) del 2 07/02/2019,
kl. 12.30-16.15
OsloMet P48-711
Oppfølging av del 1 og utprøving I egen praksis. Formidling og dokumentasjon av resultater fra aktivitetsbasert observasjon med EVA ferdighetsanalyse.
EVA – samspillet mellom kroppsfunksjon, ferdigheter og omgivelser

(utdypningskurs)

05/03/2019,
kl. 08.30-15.15
OsloMet P48-711
Fordypning for ergoterapeuter med kunnskap og erfaring med bruk av EVA (gjennomført grunnkurs eller deltatt i tidligere workshops/-grunnutdanning ved OsloMet etter 2012)
Metodisk bruk av aktivitet og EVA i praksisstudiene 13/03/2019
kl. 08.30-11.15og/ellerkl. 12.30-15.15
OsloMet P48-711
Formiddag: Metodisk bruk av aktivitet, tilrettelegging og veiledning av ergoterapistudenter
Ettermiddag: EVA som et verktøy i undervisning og veiledning
Aktuelt

Hva skjer?

Publisert den

På tide at vi gir lyd oss om aktiviteter så langt i 2018:

 • har ferdigstilt analyseskjema for kroppsfunksjon (se forrige innlegg)
 • har vært i Cape Town på verdenskongress for ergoterapeuter med poster
 • jobber med å utvikle en EVA kurs-pakke
 • innspurt i oversettelsesarbeidet av AMPS terminologi
 • gjennomført større og mindre workshops i Oslo-Akershus området
 • undersøke muligheter for samarbeid med NTNU Gjøvik

 

Aktuelt

Nytt skjema: Analyse av kroppsfunksjoner anvendt i en aktivitet

Publisert den

Endelig foreligger EVA skjema for analyse av kroppsfunksjoner! Takk for alle bidrag i denne prosessen til dere som deltok i vår online survey og dere som var med på arbeidsseminaret våren 2018. I utvikling av skjemaet har vi valgt å begrense antall funksjonsbegrep for å imøtekomme klinisk anvendbarhet i en travel hverdag. Skjemaet er tenkt som en generell screening som kan bidra til å avdekke områder som kan undersøkes nærmere. VIKTIG: skjemaet er et supplement til EVA skjema for analyse av ferdigheter i aktivitetsutførelse.

Skjemaet finnes i to versjoner – den kliniske versjonen og en utvidet versjon som inkluderer koder knyttet til ICF klassifisering og er tenkt til pedagogisk bruk i utdanning og opplæring.

Last ned:

eva-2018-kroppsfunksjoner

eva-2018-kroppsfunksjoner-utvidet pedagogisk versjon

Aktuelt

Kvalitetssikring av AMPS terminolgi på norsk

Publisert den

Oslo Universitetssykehus i samarbeid med OsloMet og EVA-gruppen har fått støtte fra ergoterapeutene (NETF) for å utvikle en offisielle versjon av AMPS terminologien. Prosjektgruppen er i kontakt med utviklerne av AMPS som vil bista og godkjenne det endelig produktet. Arbeidet sikter vi på å sikre konsekvent bruk av termer når disse brukes i forbindelse med AMPS, OTIPM og EVA.

Aktuelt

Påminnelse: ditt bidrag ønskes i utvikling av nytt EVA-skjema for analyse av kroppsfunksjoner

Publisert den

Hei, så du innlegget i juni?

«Som et ledd i videreutvikling og kvalitetssikring av EVA-systemet iverksettes nå et arbeid for å utvikle vurderingsskjemaer som relaterer til kroppsfunksjoner som underbygger utførelse. I forbindelse med dette ønsker vi å samle ergoterapeuters synspunkter om de sentrale funksjoner som vurderes i ergoterapeutisk kartlegging.»

hvis du har allerede svarte – tusen takk, hvis ikke – nå har du en sjanse til. Desto flere som svarer desto bedre. Individuelt svar (vi vil få frem brede i meninger) . Gjør det nå, i alle fall inne fristen ONSDAG 6/9.

https://nettskjema.uio.no/answer/84267.html

På forhånd takk
Brian, Ellen og Lene

Aktuelt

Workshop: «Aktivitetsutførelse i Spesialisthelsetjenesten – Hvordan planlegge, gjennomføre og dokumentere observasjon i aktivitet»

Publisert den

Workshop fant sted 2. juni 2017 med ergoterapeutene på Statens Senter for Epilepsi og var ledet av Lene Fogtmann Jespersen (OUS-SSE og medlem av EVA-arbeidsgruppen)

Deltakerne tok utgangspunkt i egne kasus hvor EVA var brukt i observasjon av aktivitetsutførelse og EVA-malen var brukt for rapportering i elektronisk pasient journal. Dagen fokusert på utveksling av erfaringer, drøfting og diskusjon om bl.a.:

 • Utdyping av aktivitet og hensikt
 • Forståelse av vokabular
 • Dokumentasjon av observasjoner
 • Deling av «gullkorn»
 • Idemyldring om interne standardfraser og trinnanalyser i gjentagende aktiviteter på SSE

Ta gjerne kontakt med EVA-arbeidsgruppen hvis ditt fag miljø vil organisere en fagdag om EVA og aktivitetsbasert observasjon og rapportering.

Aktuelt

Ditt bidrag ønskes: utvikling av nytt EVA-skjema for analyse av kroppsfunksjoner

Publisert den

Som et ledd i videreutvikling og kvalitetssikring av EVA-systemet iverksettes nå et arbeid for å utvikle vurderingsskjemaer som relaterer til kroppsfunksjoner som underbygger utførelse. I forbindelse med dette ønsker vi å samle ergoterapeuters synspunkter om de sentrale funksjoner som vurderes i ergoterapeutisk kartlegging.

Vi ber deg om å sette av noen minutter for å svare på vår spørreundersøkelsen; HER

Aktuelt

Seminar: Analyse av aktivitetsformer (Occupational Forms)

Publisert den

Kan analyse av aktivitetsformer bidra til å bedre observasjoner av aktivitetsutførelse?

Dette var utgangspunktet for to seminardager (8. februar og 9. mars) i samarbeid med ergoterapeuter fra Oslo Universitets Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Seminardagen omhandlet:

 • relasjonen mellom aktivitetsformer og aktivitetsutførelse (Occupational form and performance)
 • analyse av aktivitetsformer med EVA
 • analyse av aktivitetsformer i metodisk bruk av aktivitet
 • aktivitetsdiagnose (Occupational diagnosis)
 • dokumentasjon.

I tillegg gjennomførte deltakerne observasjoner med EVA i forkant av første seminardag og i mellomperioden, både med og uten en foreliggende analyse av aktivitetsform. EVA-gruppen har samlet skjemaene for samligning, så kanskje vi noen svar på det innledende spørsmålet!

Vi har fått positive tilbakemeldinger (se bilde), så bare ta kontakt hvis du er interessert i et lignende seminar!