Velkommen tilbake til EVA-bloggen

Etter en travel Korona-tid og overflytting av bloggen til ny server er vi endelig tilbake med nytt utseende og siste versjoner av analyseskjemaer for utførelsesferdigheter. EVA gruppen har hatt et samarbeid med ergoterapeuter ved OUS og OsloMet samt Anne Fisher (USA) og Birgitta Bernspång (Sverige) for å oversette begrep og definisjoner fra AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) og OTIPM (Occupational Therapy Intervention and Process Model). Fisher har godkjent oversettelsen, og den norske terminologien skal anvendes både i AMPS, OTIPM og EVA. EVA skjemaene for motoriske og prosess ferdigheter er nå oppdatert i henhold til denne terminologien og definisjonene.

Ellers – vi startet 2020 friskt mot med et to-dagers EVA introduksjons kurs (gratis for praksisveiledere) i februar-mars. Det planlagte kurset om sammenhengen mellom kroppsfunksjoner, ferdigheter og omgivelser måtte avlyses på grunn av Korona. Vi er planleggingsfasen for mulig kursaktivitet i tiden fremover.

Vi arbeider med revisjon av manualen som blir tilgjengelig gjennom bloggen, forhåpentligvis om ikke alt for lenge.

Kurs: Metodisk bruk av aktivitet og bruk av EVA i veiledning av studenter i praksisstudier – 26. september 2019

Metodisk/terapeutisk bruk av aktivitet er ergoterapiens kjernekompetanse. Metodisk bruk av aktivitet innebærer å engasjere personer i aktiviteter som fremmer deltakelse, mestring av hverdagen, helse og livskvalitet. På et overordnet plan krever dette klinisk resonnering for valg og tilrettelegging av aktuelle aktiviteter og for konkrete intervensjoner kreves aktivitetsanalyse og aktivitetssyntese. Metodisk bruk av aktivitet er vektlagt i praksisstudiene ved ergoterapeututdanningen (OsloMet) hvor Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) benyttes som verktøy.

EVA gir innsikt i de komplekse faktorene som påvirker menneskets aktivitetsutførelse. EVA-skjema brukes til å analysere ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet.

Kurset vil vi belyse metodisk bruk av aktivitet innen ergoterapi og hvilken plass den har i programplanen ved ergoterapeututdanningen på OsloMet. Kurset vil fokusere på hvordan praksisveiledere kan tilrettelegge for at studenter får erfaring med metodisk bruk av aktivitet og hvordan dette danne grunnlaget for oppnåelse av de fleste læringsutbyttene for praksisstudiene. Som praksisveileder vil du få innblikk i hvordan EVA kan benyttes som pedagogisk verktøy.

Deltakere bør ha kunnskap om og noe erfaring med bruk av EVA som praksisveileder, klinikker eller deltakere på tidligere EVA kurs.

Har du vært, eller skal bli, praksisveileder ved ergoterapeututdanningen v/OsloMet i løpet av Høsten 2018-Våren 2020 er kurset GRATIS. Meld deg på her: https://skjema.uio.no/120594

Påmeldingsfrist 17.09.2019.

 Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset om metodisk bruk av aktivitet og EVA som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.

Antall deltakere begrenses til 40 personer og praksisveiledere ved ergoterapeututdanningen på OsloMet prioriteres. Er du ergoterapeut eller veileder med en annen ergoterapeututdanning og ønsker å stå på venteliste ta kontakt: brian.ellingham@oslomet.no

Kurs: Introduksjon til EVA – observasjon og analyse av aktivitetsutførelse – 24/1/2019 og 7/2/2019

Det første av vårens EVA kurs er nå åpen for påmelding!

Last ned invitasjon her: Invitasjon EVA-intro kurs 2019

Introduksjonskurset har fokus på anvendelse av EVA i observasjon og  kartlegging av aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med fokus på handlinger og ferdigheter. Kurset legge vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike arbeidsområder.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

Torsdag 24.  januar
kl. 08.00-15.15
Del 1: Introduksjon til EVA og kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse
Utprøvingsperiode
25. januar – 6. februar
Gjennomføring og dokumentasjon av minimum to EVA baserte aktivitetsobservasjoner på grunnlag av analyse av aktivitetsform
Torsdag 7. februar
kl. 12.30-16.15
Del 2: EVA basert kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse og formidling

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner Introduksjonskurset Del 1 og 2 pluss forventet hjemmearbeid som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 18 timer til ergoterapispesialist.

 

EVA kurs vårsemesteret 2019 – Hold av dato!

Kurs Dato, tid og sted Innhold
Introduksjon til EVA- analyse av aktivitetsutførelse (grunnkurs) del 1 24/01/2019,
kl. 08.30-15.15
OsloMet P48-711
Innføring i kartlegging og vurdering av ferdigheter i observasjon av aktivitetsutførelse. Introduksjon til utprøving i egen praksis.
Introduksjon til EVA-analyse av aktivitetsutførelse (grunnkurs) del 2 07/02/2019,
kl. 12.30-16.15
OsloMet P48-711
Oppfølging av del 1 og utprøving I egen praksis. Formidling og dokumentasjon av resultater fra aktivitetsbasert observasjon med EVA ferdighetsanalyse.
EVA – samspillet mellom kroppsfunksjon, ferdigheter og omgivelser

(utdypningskurs)

05/03/2019,
kl. 08.30-15.15
OsloMet P48-711
Fordypning for ergoterapeuter med kunnskap og erfaring med bruk av EVA (gjennomført grunnkurs eller deltatt i tidligere workshops/-grunnutdanning ved OsloMet etter 2012)
Metodisk bruk av aktivitet og EVA i praksisstudiene 13/03/2019
kl. 08.30-11.15og/ellerkl. 12.30-15.15
OsloMet P48-711
Formiddag: Metodisk bruk av aktivitet, tilrettelegging og veiledning av ergoterapistudenter
Ettermiddag: EVA som et verktøy i undervisning og veiledning

Hva skjer?

På tide at vi gir lyd oss om aktiviteter så langt i 2018:

  • har ferdigstilt analyseskjema for kroppsfunksjon (se forrige innlegg)
  • har vært i Cape Town på verdenskongress for ergoterapeuter med poster
  • jobber med å utvikle en EVA kurs-pakke
  • innspurt i oversettelsesarbeidet av AMPS terminologi
  • gjennomført større og mindre workshops i Oslo-Akershus området
  • undersøke muligheter for samarbeid med NTNU Gjøvik

 

Nytt skjema: Analyse av kroppsfunksjoner anvendt i en aktivitet

Endelig foreligger EVA skjema for analyse av kroppsfunksjoner! Takk for alle bidrag i denne prosessen til dere som deltok i vår online survey og dere som var med på arbeidsseminaret våren 2018. I utvikling av skjemaet har vi valgt å begrense antall funksjonsbegrep for å imøtekomme klinisk anvendbarhet i en travel hverdag. Skjemaet er tenkt som en generell screening som kan bidra til å avdekke områder som kan undersøkes nærmere. VIKTIG: skjemaet er et supplement til EVA skjema for analyse av ferdigheter i aktivitetsutførelse.

Skjemaet finnes i to versjoner – den kliniske versjonen og en utvidet versjon som inkluderer koder knyttet til ICF klassifisering og er tenkt til pedagogisk bruk i utdanning og opplæring.

Last ned:

eva-2018-kroppsfunksjoner

eva-2018-kroppsfunksjoner-utvidet pedagogisk versjon