Nytt: EVA 2020 – Manual for analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse

EVA 2020 – Manual for analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse er tilgjengelig er tilgjengelig for nedlastning. Termer og definisjoner for motoriske- og prosessferdigheter er oppdatert i tråd med den nye oversettelsen for kompatibilitet med Assessment of Motor and Process skills (AMPS) og Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Manualen erstatter tidligere utgaver og anvendes sammen med EVA (2020) analyse-/vurderingsskjemaene.

Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) – Nettstedet flyttes

Om EVA

Finn oss her..

Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) benyttes av ergoterapeuter og ergoterapistudenter. EVA belyser faktorer som påvirker og inngår i menneskes utførelse av aktiviteter. EVA brukes i systematisk vurdering og dokumentasjon av personers aktivitetsutførelse. EVA fremmer konsekvent bruk av ergoterapi fagterminologi.

Velkommen tilbake til EVA-bloggen

Etter en travel Korona-tid og overflytting av bloggen til ny server er vi endelig tilbake med nytt utseende og siste versjoner av analyseskjemaer for utførelsesferdigheter. EVA gruppen har hatt et samarbeid med ergoterapeuter ved OUS og OsloMet samt Anne Fisher (USA) og Birgitta Bernspång (Sverige) for å oversette begrep og definisjoner fra AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) og OTIPM (Occupational Therapy Intervention and Process Model). Fisher har godkjent oversettelsen, og den norske terminologien skal anvendes både i AMPS, OTIPM og EVA. EVA skjemaene for motoriske og prosess ferdigheter er nå oppdatert i henhold til denne terminologien og definisjonene.

Ellers – vi startet 2020 friskt mot med et to-dagers EVA introduksjons kurs (gratis for praksisveiledere) i februar-mars. Det planlagte kurset om sammenhengen mellom kroppsfunksjoner, ferdigheter og omgivelser måtte avlyses på grunn av Korona. Vi er planleggingsfasen for mulig kursaktivitet i tiden fremover.

Vi arbeider med revisjon av manualen som blir tilgjengelig gjennom bloggen, forhåpentligvis om ikke alt for lenge.

Kurs: Metodisk bruk av aktivitet og bruk av EVA i veiledning av studenter i praksisstudier – 26. september 2019

Metodisk/terapeutisk bruk av aktivitet er ergoterapiens kjernekompetanse. Metodisk bruk av aktivitet innebærer å engasjere personer i aktiviteter som fremmer deltakelse, mestring av hverdagen, helse og livskvalitet. På et overordnet plan krever dette klinisk resonnering for valg og tilrettelegging av aktuelle aktiviteter og for konkrete intervensjoner kreves aktivitetsanalyse og aktivitetssyntese. Metodisk bruk av aktivitet er vektlagt i praksisstudiene ved ergoterapeututdanningen (OsloMet) hvor Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) benyttes som verktøy.

EVA gir innsikt i de komplekse faktorene som påvirker menneskets aktivitetsutførelse. EVA-skjema brukes til å analysere ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet.

Kurset vil vi belyse metodisk bruk av aktivitet innen ergoterapi og hvilken plass den har i programplanen ved ergoterapeututdanningen på OsloMet. Kurset vil fokusere på hvordan praksisveiledere kan tilrettelegge for at studenter får erfaring med metodisk bruk av aktivitet og hvordan dette danne grunnlaget for oppnåelse av de fleste læringsutbyttene for praksisstudiene. Som praksisveileder vil du få innblikk i hvordan EVA kan benyttes som pedagogisk verktøy.

Deltakere bør ha kunnskap om og noe erfaring med bruk av EVA som praksisveileder, klinikker eller deltakere på tidligere EVA kurs.

Har du vært, eller skal bli, praksisveileder ved ergoterapeututdanningen v/OsloMet i løpet av Høsten 2018-Våren 2020 er kurset GRATIS. Meld deg på her: https://skjema.uio.no/120594

Påmeldingsfrist 17.09.2019.

 Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset om metodisk bruk av aktivitet og EVA som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.

Antall deltakere begrenses til 40 personer og praksisveiledere ved ergoterapeututdanningen på OsloMet prioriteres. Er du ergoterapeut eller veileder med en annen ergoterapeututdanning og ønsker å stå på venteliste ta kontakt: brian.ellingham@oslomet.no