Kurs: Metodisk bruk av aktivitet og bruk av EVA i veiledning av studenter i praksisstudier – 26. september 2019

Metodisk/terapeutisk bruk av aktivitet er ergoterapiens kjernekompetanse. Metodisk bruk av aktivitet innebærer å engasjere personer i aktiviteter som fremmer deltakelse, mestring av hverdagen, helse og livskvalitet. På et overordnet plan krever dette klinisk resonnering for valg og tilrettelegging av aktuelle aktiviteter og for konkrete intervensjoner kreves aktivitetsanalyse og aktivitetssyntese. Metodisk bruk av aktivitet er vektlagt i praksisstudiene ved ergoterapeututdanningen (OsloMet) hvor Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) benyttes som verktøy.

EVA gir innsikt i de komplekse faktorene som påvirker menneskets aktivitetsutførelse. EVA-skjema brukes til å analysere ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet.

Kurset vil vi belyse metodisk bruk av aktivitet innen ergoterapi og hvilken plass den har i programplanen ved ergoterapeututdanningen på OsloMet. Kurset vil fokusere på hvordan praksisveiledere kan tilrettelegge for at studenter får erfaring med metodisk bruk av aktivitet og hvordan dette danne grunnlaget for oppnåelse av de fleste læringsutbyttene for praksisstudiene. Som praksisveileder vil du få innblikk i hvordan EVA kan benyttes som pedagogisk verktøy.

Deltakere bør ha kunnskap om og noe erfaring med bruk av EVA som praksisveileder, klinikker eller deltakere på tidligere EVA kurs.

Har du vært, eller skal bli, praksisveileder ved ergoterapeututdanningen v/OsloMet i løpet av Høsten 2018-Våren 2020 er kurset GRATIS. Meld deg på her: https://skjema.uio.no/120594

Påmeldingsfrist 17.09.2019.

 Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset om metodisk bruk av aktivitet og EVA som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.

Antall deltakere begrenses til 40 personer og praksisveiledere ved ergoterapeututdanningen på OsloMet prioriteres. Er du ergoterapeut eller veileder med en annen ergoterapeututdanning og ønsker å stå på venteliste ta kontakt: brian.ellingham@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *