Workshop: «Aktivitetsutførelse i Spesialisthelsetjenesten – Hvordan planlegge, gjennomføre og dokumentere observasjon i aktivitet»

Workshop fant sted 2. juni 2017 med ergoterapeutene på Statens Senter for Epilepsi og var ledet av Lene Fogtmann Jespersen (OUS-SSE og medlem av EVA-arbeidsgruppen)

Deltakerne tok utgangspunkt i egne kasus hvor EVA var brukt i observasjon av aktivitetsutførelse og EVA-malen var brukt for rapportering i elektronisk pasient journal. Dagen fokusert på utveksling av erfaringer, drøfting og diskusjon om bl.a.:

  • Utdyping av aktivitet og hensikt
  • Forståelse av vokabular
  • Dokumentasjon av observasjoner
  • Deling av «gullkorn»
  • Idemyldring om interne standardfraser og trinnanalyser i gjentagende aktiviteter på SSE

Ta gjerne kontakt med EVA-arbeidsgruppen hvis ditt fag miljø vil organisere en fagdag om EVA og aktivitetsbasert observasjon og rapportering.

Ditt bidrag ønskes: utvikling av nytt EVA-skjema for analyse av kroppsfunksjoner

Som et ledd i videreutvikling og kvalitetssikring av EVA-systemet iverksettes nå et arbeid for å utvikle vurderingsskjemaer som relaterer til kroppsfunksjoner som underbygger utførelse. I forbindelse med dette ønsker vi å samle ergoterapeuters synspunkter om de sentrale funksjoner som vurderes i ergoterapeutisk kartlegging.

Vi ber deg om å sette av noen minutter for å svare på vår spørreundersøkelsen; HER

Seminar: Analyse av aktivitetsformer (Occupational Forms)

Kan analyse av aktivitetsformer bidra til å bedre observasjoner av aktivitetsutførelse?

Dette var utgangspunktet for to seminardager (8. februar og 9. mars) i samarbeid med ergoterapeuter fra Oslo Universitets Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Seminardagen omhandlet:

  • relasjonen mellom aktivitetsformer og aktivitetsutførelse (Occupational form and performance)
  • analyse av aktivitetsformer med EVA
  • analyse av aktivitetsformer i metodisk bruk av aktivitet
  • aktivitetsdiagnose (Occupational diagnosis)
  • dokumentasjon.

I tillegg gjennomførte deltakerne observasjoner med EVA i forkant av første seminardag og i mellomperioden, både med og uten en foreliggende analyse av aktivitetsform. EVA-gruppen har samlet skjemaene for samligning, så kanskje vi noen svar på det innledende spørsmålet!

Vi har fått positive tilbakemeldinger (se bilde), så bare ta kontakt hvis du er interessert i et lignende seminar!

Kurs i ACIS

Den 28. oktober og 11. november 2016 ønsker høgskolelektor Brian Ellingham og førstelektor Tore Bonsaksen velkommen til kurs i klinisk vurdering av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon (ACIS – Assessment of Communication and Interaction Skills).

ACIS er grunnlag for skjema for analyse av kommunikasjons og interaksjons/samhandlings ferdigheter i EVA system. En fin mulighet å fordype deg i terminologien og utvikle ferdigheter i observasjon.