Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek

Velkommen til nettsiden for prosjektet «Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek»! Prosjektet er todelt: Opprettelsen av et videreutdanningsemne på 10 studiepoeng (formell kompetanseheving) og gjennomføring av regionale workshoper i samarbeid med fylkesbibliotekene (uformell kompetanseheving).

Her kan du blant annet få oppdateringer om prosjektets status og utvikling – følg med på Nyheter

Har du noen spørsmål, ønsker eller tilbakemelding, send oss veldig gjerne en epost.

Begeistret hilsen Linn og Roy Martin