Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek

Velkommen til nettsiden for prosjektet «Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek»!

Her kan du blant annet få oppdateringer om prosjektets status og utvikling.

Har du noen spørsmål, ønsker eller tilbakemelding, send oss veldig gjerne en epost.

Hilsen Linn og Roy Martin