Om prosjektet

Prosjektet «Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek» er et 2-årig prosjekt som mottok støtte fra Nasjonalbiblioteket i 2023.

Prosjektledelsen er ved OsloMet universitetsbibliotek, Linn Kristine Kristensen og Roy Martin Kristiansen. Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet og fylkesbibliotekene i landet.

Vi er to begeistrede og spente prosjektledere som gleder oss til komme frem til noe veldig bra, sammen med fylkesbibliotekene i hele landet

Linn & Roy Martin

Prosjektets mål:

  • Stimulere til livslang læring og mer bruk av åpen forskning og forskningsbasert kunnskap i befolkningen.
  • Øke verdien av folkebibliotekene som åpne, uavhengige og tilgjengelige kunnskaps- og læringsarenaer ved å styrke folkebiblioteket som studiested for fjernstudenter og andre som trenger det.
  • Styrke den formelle og uformelle kompetansen blant bibliotekansatte på bruk av forskningsbaserte kilder, og aktiv formidling av forskningsbasert kunnskap.
  • Styrke samarbeidet mellom universitetsbibliotek og folkebibliotek.

For å oppnå disse målene vil OsloMet og fylkesbibliotekene:

  • Utvikle et videreutdanningsemne for folkebibliotekansatte om forskningsbasert kunnskap og åpen forskning.
  • Arrangere regionale workshops og kurs om formidling av åpen forskning. Knytte disse workshoppene til konkrete formidlingsaktiviteter og tjenesteutvikling i bibliotekene.
  • Etablere samarbeid mellom universitetsbibliotek og folkebibliotek i alle deltagerfylkene i form av felles fagdager og samarbeid om åpne arrangementer/debatter knyttet til forskningsbasert formidling.

Les mer om prosjektet i prosjektbanken til Nasjonalbiblioteket.

Fylkesbibliotekenes kontaktpersoner:

Finnmark  Mona Astrid Fonnes  mona.fonnes@ffk.no  
Troms  Tone Mikkelsentone.mikkelsen@tromsfylke.no
Nordland  Veronica Mørch  veromo@nfk.no  
Trøndelag  Ingrid Eggen  ingegg@trondelagfylke.no  
Møre og Romsdal  One Marthe Jostad Vik  one.marthe.jostad.vik@mrfylke.no  
Innlandet  Sophia Randi Forberg Wist  sophia.randi.forberg.wist@innlandetfylke.no  
Vestland  Siri Ingvaldsen  siri.ingvaldsen@vlfk.no  
Rogaland  Britt Ellingsdalen  britt.ellingsdalen@rogfk.no  
Agder  Gunn Brenden Larsen  Gunn.Brenden.Larsen@agderfk.no
Vestfold  Anita Hvarnes Evensen  anita.evensen@vtfk.no  
Telemark  Mari Honningdal  mari.camilla.honningdal@vtfk.no  
Akershus, Buskerud, ØstfoldChristine Eidset 
christieid@bfk.no