Studiestart og fortsatt digital hverdag

Fra høsten vil studentene kunne komme tilbake på campus, men kapasiteten vil være redusert. Det vil derfor være nødvendig å prioritere enkelte former for undervisning som ikke kan gjennomføres digitalt.

Naturfag er et av disse fagene fordi undervisningen inneholder mange praktiske aktiviteter. Studentene må lære å bruke utstyr, modeller, håndtere kjemikalier, gassbrennere, spenningskilder og mye annet.

I høst fortsetter vi å videreutvikle Flipped Classroom ressurser i naturfag. Disse blir enda viktigere når tiden i klasserom blir begrenset. Studentene vil måtte komme godt forberedt for å kunne bruke tiden på campus til studentaktive læringsaktiviteter som ikke er mulig å gjennomføre digitalt.

Mer om redusert kapasitet fra høsten:
Dette auditoriet har plass til 200. I høst får bare 75 være der samtidig. (Khrono)
6 av 10 lærer mindre med digital undervisning (Khrono)