Undervisningsressurser

Et av hovedmålene for FiNa-prosjektet er å utvikle flipped classroom undervisningsressurser i naturfag. Oppleggene vil være pakker som bestå av:

 • Forarbeid – dette er ressurser og oppgaver som studentene skal gå gjennom før undervisningen slik at de kan være forberedt til delta i klasseromsundervisningen. Forarbeid kan bestå av:
  • Filmsnutter
  • Tekster – leseoppdrag
  • Oppgaver eller spørsmål som gir læreren tilbakemelding om hva studentene trenger å arbeide med og mulighet til å tilpasse undervisningen (Just-in-time-teaching)
 • Studentaktiv klasseromsundervisning
  • Diskusjonsoppgaver
  • Forsøk og demonstrasjoner som studentene skal arbeide seg gjennom med ulike former for støttemateriale
  • Hand-on-aktiviteter
  • Oppgaver
 • Etterarbeid
  • Oppgaver
  • Leseoppdrag