Om FiNa

Prosjektet Flipped classroom i naturfag (FiNa) er finansiert av Diku under Program for studntaktiv læring

Prosjektet Flipped classroom i naturfag (FiNa) er fundamentert innenfor temaområdet Aktiv læring og utforsker læringsdesign med hovedvekt på omvendt undervisning. Prosjektet tar utgangspunkt i naturfagslærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitet og involverer undervisning på både den 5-årige grunnskolelærerutdanningen (MGLU) og Kompetanse for kvalitet (KFK), hvor lærere kommer til OsloMet på videreutdanningskurs.
Prosjektet har tre overordnede mål:

  1. Utvikle en mer studentaktiv og eksemplarisk undervisning i naturfagslærerutdanning
  2. Gi lærerstudentene erfaring i omvendt undervisning og hvordan legge til rette for økt elevaktivitet
  3. Bedre integreringen av fag og didaktikk i naturfagsundervisningen i MGLU og KFK

Et sentralt prinsipp for lærerutdanningen ved OsloMet er at undervisningsfagene skal integrere fagkunnskap og fagdidaktikk. Dette innebærer at undervisningen i tillegg til fagkunnskap skal inneholde praksisnære aktiviteter og læringsstrategier, samt refleksjon rundt disse. Imidlertid er kursene innholdstunge, noe som begrenser mulighetene for eksemplarisk og studentaktiv undervisning ettersom undervisningstiden også er begrenset. Da den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen ble innført i 2017 ble det i strategidokumentet Lærerutdanning 2025 pekt spesielt på utfordringer knyttet til praksisrelevans og forskningsforankring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Gjennom bruk av omvendt undervisning med et fokus på eksemplarisk undervisning og bedre integrering av fag og didaktikk vil vi kunne øke praksisrelevansen uten at det går på bekostning av det faglige innholdet. Bedre integrering av fag og didaktikk vil også svare direkte på utfordringen om forskningsforankring, som etterspurt i både Lærerutdanning 2025 og i Dikus program for studentaktiv læring.