Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med nettverket?

Ta kontakt med enten Signe Laake (leder av nettverket): signe.laake@oslomet.no eller Eli Anne Eiesland (eli.eiesland@usn.no)