Temanummer om grammatikkdidaktikk i Acta Didactica

Vi har gleden av å informere dere om at det vil komme et temanummer om grammatikk i skolen og utdanning i Acta Didactica høsten 2023. Eli Anne Eiesland, Signe Laake og Robert Walldén (Malmø universitet) skal være redaktører for temanummeret. Som dere vet har grammatikkens plass i skolen har blitt diskutert gjennom mange år, men hvordan grammatikkundervisning foregår og bør foregå, har det vært mindre fokus på. Vi ønsker i temanummeret bidrag som belyser grammatikkdidaktikk på alle nivåer i utdanningssystemet, fra barneskole og opp til universitets- og høyskolesektoren,  i en nordisk kontekst.

Den første viktige fristen er 1. mars for innsending av abstract.

Du kan lese mer om temanummeret her og finne en oversikt over fristene: https://journals.uio.no/adnorden/announcement/view/416

Vi håper flere i nettverket ønsker å bidra med artikler til temanummeret. Vi vil også sette pris på om du spredte utlysningen til andre som kan være interessert på din institusjon.

Gjesteforelesning med Jimmy van Rijt

Jimmy van Rijt

Torsdag 24. mars blir det en digital gjesteforelesning med Jimmy van Rijt Van Rijt er assistant professor ved Tilburg Universitetet i Nederland (https://research.tilburguniversity.edu/en/persons/jimmy-van-rijt). Han skal snakket om «the connection between linguistic theory and its relationship to grammar education (both from the perspective of the learner and the teacher)”. I foredraget han skal forsøke å koble sammen teori (hva vi vet fra nyere forskning) sammen med praktiske eksempler (konkrete opplegg I klasserommet som kan gjøres for å øke grammatisk forståelse).

Presentasjoner av PhD-prosjekter

22. oktober 2021 ble det arrangert et digitalt nettverksmøte. Dette var en mulighet for medlemmer i nettverket til å presentere sine PhD-prosjekt. De tre som la frem sine prosjekter var:

Erik Bandh

Innlegget til Erik Bandh hadde tittelen «Laborativ grammatikinlärning – mot konkret förståelse av abstrakta begrepp» hvor han fortalte om sitt phd-prosjekt.

Agnes Strandberg

Agnes Strandberg fortalte om sitt aksjonsforskningsprosjekt der hun sammen med lærere tester ut kontekstualisert grammatikkundervisning. Foredraget hadde tittelen «En del i helheten – En studie av en kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan»

Line Sjøtun Helganger

Line Sjøtun Helganger holdt et innlegg med tittelen «Hva skal vi med (kognitiv) pragmatikk?» og diskuterte om kognitiv pragmatikk har en plass i skolen.

Facebook-gruppe

Dette er et bilde av Facebook-logoen.

Det har blitt opprettet en egen Facebook-gruppe for nettverket. Du finner denne gruppen ved å trykke her.

Her kan nettverkets medlemmer publisere artikler, innlegg eller annet som er relevant for oss.

Oppstartsmøte 3. november, 2020

Noen av deltakerne på oppstartsmøtet 3. november

Tirsdag 3. november ble det første møtet i nettverket avholdt. Møtet foregikk i Zoom og det var 40 deltakere som representerte alle medlemslandene.

Professor Jan Kristian Hognestad (Universitetet i Stavanger) var invitert til å holde et innlegg om hva grammatikkdidaktikk er. Dessuten holdt en representant fra hvert land en kort presentasjon av situasjonen i sitt land med tanke på grammatikkundervisning. I tillegg informerte Signe Laake om planene i nettverket. Det var også tid til diskusjon etter innleggene.

Program:

14.00-14.10: Velkommen og informasjon om nettverket ved Signe Laake

14.10-14.30: Invitert foredragsholder professor Jan Kristian Hognestad (Universitetet i Stavanger): Om grammatikkdidaktikk

14.30-14.40: Spørsmål og diskusjon

14.40: Presentasjoner fra landene i nettverket:

Danmark: Kristine Kabel (Aarhus universitet)

Finland: Therese Lindström Tiedeman (Helsinki universitet)

Færøyene: Vár í Ólavsstovu (Fróðskaparsetur Føroya)

Norge: Eli Anne Eiesland (Universitetet i Sørøst-Norge)

Sverige: Anja Malmberg (Gøteborgs universitet)

15.35-16.00: Spørsmål og diskusjon etter presentasjonene