Temanummer om grammatikkdidaktikk i Acta Didactica

Vi har gleden av å informere dere om at det vil komme et temanummer om grammatikk i skolen og utdanning i Acta Didactica høsten 2023. Eli Anne Eiesland, Signe Laake og Robert Walldén (Malmø universitet) skal være redaktører for temanummeret. Som dere vet har grammatikkens plass i skolen har blitt diskutert gjennom mange år, men hvordan grammatikkundervisning foregår og bør foregå, har det vært mindre fokus på. Vi ønsker i temanummeret bidrag som belyser grammatikkdidaktikk på alle nivåer i utdanningssystemet, fra barneskole og opp til universitets- og høyskolesektoren,  i en nordisk kontekst.

Den første viktige fristen er 1. mars for innsending av abstract.

Du kan lese mer om temanummeret her og finne en oversikt over fristene: https://journals.uio.no/adnorden/announcement/view/416

Vi håper flere i nettverket ønsker å bidra med artikler til temanummeret. Vi vil også sette pris på om du spredte utlysningen til andre som kan være interessert på din institusjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *