KAI-paper on networked employment services

Tone Alm Andreassen, Therese Saltkjel, and Eric Breit have published a new KAI-paper. Here, they present five experiences from their work with networked employment services. It is in Norwegian and partly based on this article presented previously on the blog.


Tone Alm Andreassen, Therese Saltkjel, og Eric Breit har skrevet en KAI-kronikk om sine erfaringer med interorganisatoriske samarbeid knyttet til arbeidsinkludering. Den inneholder fem punkter som kan være relevant for praktikere og forskere som vil forstå forskningsfronten bedre. Den er delvis basert på deres nye artikkel som du kan lese om HER.

KAI-papers

OsloMet’s Centre for Work Inclusion (KAI), publish papers relevant to INTEGRATE’s research. This is a list of papers by members of our core group.

KAI-kronikkene er skrevet av forskere ved OsloMet som arbeider med og forsker på temaer relatert til arbeidsinkludering. Dette er kronikker skrevet av medlemmer i kjernegruppen til Integrate:

————————————–

Tone Alm Andreassen and Øystein Spjelkavik: Bedre kompetanse i arbeidsinkluderingen

Magne Bråthen, Espen Dahl and Åsmund Hermansen: Den lange veien mot «selvhjulpenhet»

Ivar Lødemel: Ein nasjonal strateg i sosialt arbeid

Espen Dahl og Jon Ivar Elstad: Hva skyldes helseulikheter i Oslo?

Kjetil A. van der Wel og Knut Halvorsen: Har oljen svekket arbeidsmoralen i Norge?