Essential works

To familiarize yourself with our work, here is a list of some essential publications.

English:

Andreassen, Tone Alm; Solvang, Per Koren. (2021). Returning to work or working on one’s rehabilitation: Social identities invoked by impaired workers and professionals in health care and employment servicesSociology of Health & Illness 2021.

Alm Andreassen, Tone Alm; Natland, Sidsel. (2020) The meaning of professionalism in activation work: frontline managers’ perspectives. European Journal of Social Work, s. 1-13

Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese. (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic reviewSocial Policy & Administration (0144-5596)

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—register data cohort study of long-term social assistance recipients in NorwayPLOS ONE (1932-6203) Vol. 15 (3)

Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon. (2018). Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration. Journal of Social Policy 2018 (0047-2794)

Geuijen, Karin P.M.; Moore, Mark; Cederquist, Andrea; Rønning, Rolf; van Twist, Mark. (2017). Creating public value in global wicked problemsPublic Management Review (1471-9037) Vol. 19 (5), s. 621-639

Norwegian:

Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm. (2021). Organisatoriske blikk på samarbeid i velferdstjenesterTidsskrift for velferdsforskning, Vol. 24 (01), s. 7-20.

van der Wel, Kjetil A; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Saltkjel, Therese. (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?Tidsskrift for velferdsforskning24 (01), s. 62-84.

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund. (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelpSøkelys på arbeidslivet (1504-8004). (1-2), s. 67-91

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin. (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor»Tidsskrift for velferdsforskning (0809-2052) Vol. 22 (3), s. 184-197

Spjelkavik, Øystein. (2019). Kan sosialarbeidere bidra i arbeidsinkludering? Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. Fagbokforlaget (9788245024838), s. 302-319

Andreassen, Tone Alm. (2019). Tilnærminger i forskning om samordning og samarbeid. Organisasjonsperspektiv
på samordning av helse og velferdstjenester.
 Cappelen Damm Akademisk (978-82-02-63183-3), s. 19-46