Om å brøyte løype

Glitrende sol, snødekt mark, rimete bjørker, en flokk stær i en ask og en fabelaktig god brøytet løype. Aaah, jeg blir glad og inspirert bare av å tenke på å komme meg på ski under slike forhold. Men det å gå i gode løyper krever ikke så mye energi. Og du ender opp der alle andre ender opp.   

Men å brøyte løype, se det er en annen sak, det er tungt.  Og det er kanskje ikke så gøy; det blir ihvertfall ikke så god rytme og gli av å streve seg gjennom snø til anklene. Det er lettere å gå i en god løype og vite det er feil enn å brøyte en ny løype i håp om at det er riktig. Og det er en annen side ved å brøyte løype som er viktig; det er lettere for andre å følge etter. Den som brøyter løype får da gjerne kritikk om hvorfor man bruker så mye energi. 

HiOA brøyter gjerne løyper. I 2011 fusjonerte Høgskolene i Oslo og Akershus.  Det var flere år før regjeringens push for økt strukturkonsentrasjon i sektoren.  Og det var tungt, krevde enormt mye energi, og mange var kritiske.  Men den nye organisasjonen fikk en viktig posisjon i universitets- og høgskolelandskapet, og ble den tredje største statlige høyere utdanningsinstitusjonen. Vi regner med at det ikke vil være lenge før HiOA har 20 000 studenter.  Og ved årsskiftet kommer mange etter i løypa. Strukturmeldingen satte sektoren på et spor mot å slå sammen 14 institusjoner til 5 og utrede sammenslåing av 9 til 3.  

HiOA har også brøytet andre løyper.   Høsten 2010 begynte HiOA å snakke med seks institutter for samfunnsvitenskapelig forskning i Oslo-regionen om å knytte dem tettere sammen med oss administrativt og faglig.   Etter en lang prosess valgte Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) å overdra sine virksomheter til HiOA fra 1. januar 2014. AFI og NOVA flyttet inn på HiOAs campus for ett år siden, og ble organisert i et eget oppdragsforskningsinstitutt, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).  Nå har Kongen i Statsråd gitt grønt lys for at Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Statens senter for forbruksforskning (SIFO) følger etter.

Dette er et originalt trekk.  UH-sektoren og institutsektoren drives og finansieres på ulike måter, har ulike mål og er underlagt ulike politiske prosesser.  Og en god del mener at de to sektorene bør holdes separate. Dermed har det i årevis vært en tradisjon i akademia med å etablere randsoneinstitutter, som er eksterne forskningsinstitutter som UH-institusjonene flytter sin oppdragsforskningsaktivitet ut til.  

HiOA bestemte seg for å gjøre det stikk motsatte.  Og med det har vi bidratt til å bryte ned skillet imellom de to sektorene.

En gang i blant bør noen spørre “hvorfor gjør vi det på denne måten?”. En gang i blant bør noen prøve det motsatte, om ikke annet enn for å teste en hypotese.  Hvis ingen forsøker, vil intet endre seg. Vår gode forfatter, Tor Åge Bringsværd, uttrykte det i navnet på en av sine bøker, «den som har begge beina på jorda står stille». Progresjon, utvikling, er umulig uten endring. Endring er livets lov. Oppdagelse er en konsekvens av å ta en uventet sving, av å gå mot strømmen, av å brøyte en løype fordi vi skal et sted, et annet sted. HiOA skal utnytte endringene som kommer, gå sine egne veier, og bli et agendasettende, utfordrende kvalitetsuniversitet for vårt moderne samfunn.   

Hvis du ikke går etter det du ønsker, får du det ikke. Hvis du ikke spør, vil svaret alltid være nei. Hvis du følger en oppgått løype, havner du bare der andre har vært.

Lær mer

Her finner du nettsidene til SVA og dets institutter Nova, AFI, NIBR og SIFO.

Følg rektoratet

Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  

Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen