Forfatternavn:Morten Irgens

Rådgiver til rektor ved OsloMet Nestleder, CLAIRE (et OsloMet-initiativ) Styremedlem SimulaMet (et forskningsinstitutt eid av Simula og OsloMet) Styremedlem NORA (et OsloMet-initiativ) Dekan og utviklingsdirektør ved Kristiania under en samarbeidsavtale med OsloMet

Universitetens mangfold og toleranse

Opplysningstiden førte til et skifte fra en dogmatisme, tro og tradisjon til en kritisk, begrunnet tilnærming til å forstå verden. Kunnskap og fornuft ble bærende prinsipper og idealer for moderne universiteter. Kunnskap var ikke lenger noe som skulle mottas passivt, men aktivt forfølges, stilles spørsmål ved og utvides. Dette skiftet skapte våre moderne universiteter, hvor […]

Universitetens mangfold og toleranse Read More »

Kunstig intelligens, jobben din og deg

Teknologien endrer arbeidsmarkedene. Men jobben din vil ikke bli erstattet av AI – den vil bli erstattet av en person som bruker AI. Som et forsknings- og ingeniørfelt er kunstig intelligens bare et par-tre år unna 70-årsdagen sin. Det har vært en lang og interessant utvikling, men uten de store bølgene.  Inntil nylig, selvfølgelig. Nå

Kunstig intelligens, jobben din og deg Read More »

Historier gir mening og verdi

Narrativer og historier gir mening og verdi. De er viktige verktøy i å formidle universitetenes oppdrag og hensikt. Og i å få politiske gjennomslag. I 2009 gjennomførte Rob Walker og Joshua Glenn et konkret eksperiment, kalt «Significant Objects», for å teste hypotesen om at «et narrativ forvandler det ubetydelige til det betydningsfulle.» Først samlet de

Historier gir mening og verdi Read More »

Robotene kommer

Kristine Hovda har skrevet en meget god artikkel i Econas magasin Magma om kunstig intelligens.  I artikkelen intervjuer hun Bård Myrstad (gründer og CEO i Simplifai), Liv Dingsør (daglig leder i Digital Norway),  Ole Petter Kjerkreit (investor) og meg.  Les hele artikkelen i Magma her!  Under følger et utdrag, Morten Irgens er prorektor ved Høyskolen Kristiania,

Robotene kommer Read More »

Fastpris på pensumbøker hindrer digital utvikling

Skal pensumlitteratur ha fastpris eller fripris? Vil fastpris ha negative konsekvenser for innovasjonsgraden for digitale norske lærebøker? Dette er interessante spørsmål. Og viktige. I en artikkel i Khrono har bibliotekssjefen ved Kristiania, Mari Eeg, og jeg skrevet våre tanker om dette. Og vi tror vi ikke bør ha fastpris på lærebøker. Med det har vi

Fastpris på pensumbøker hindrer digital utvikling Read More »

Norge trenger en mer mangfoldig universitets­sektor

Den norske universitetssektoren er svak på det vi kaller strukturelt mangfold. De har alle samme eier og styres av samme lovgivning, finansieringsmodell, indikatorsett, styringsstruktur, og akkrediteringskrav. Universitetene har (i det store bildet) like strategier, styringsmodeller, ledelsesfilosofier, organisering, målbilder, føringer, ansettelsesrutiner og kulturer. Universitetene ligner ikke bare hverandre i innhold og stil, men også i tilnærmings- og

Norge trenger en mer mangfoldig universitets­sektor Read More »

Ukraina og norske universiteter

I dagene fremover må vi tenke på hva vi som nasjon, som institusjon og som enkeltpersoner kan gjøre for å gjøre verden litt bedre. Inntil da uttaler vi vår avsky. Den europeiske universitetsforeningen (The European University Association, EUA) uttaler at «EUA er sjokkert over Den russiske føderasjonens nylige invasjon av Ukraina og fordømmer denne aggresjonen på det sterkeste.»

Ukraina og norske universiteter Read More »

En strategisk agenda for kunstig intelligens, data og robotikk i Europa

Ja, det var litt av et arbeid. Men nå er den siste versjonen av Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda for Artificial Intelligence, Data and Robotics ferdig.    Kunstig intelligens (AI), data og robotikk er eksempler på områder der Europa trenger en omfattende plan for å konkurrere globalt. Dette er definerende teknologier – de er ikke

En strategisk agenda for kunstig intelligens, data og robotikk i Europa Read More »

Det Europeiske partnerskapet innen kunstig intelligens, data og robotikk

En av aktivitetene mine i år er å etablere the European Partnership on Artificial Intelligence, Data and Robotics i et samarbeid mellom fem Europeiske organisasjoner og EU-kommisjonen. Partnerskapets mål er å mobilisere Europeisk industri innen kunstig intelligens (AI), data og robotikk innen årsskiftet, og sikre en substansiell finansiering av innovasjonsprosjekter som i sum bidrar til

Det Europeiske partnerskapet innen kunstig intelligens, data og robotikk Read More »

Skroll til toppen