Politikk og samfunn

Historier gir mening og verdi

Narrativer og historier gir mening og verdi. De er viktige verktøy i å formidle universitetenes oppdrag og hensikt. Og i å få politiske gjennomslag. I 2009 gjennomførte Rob Walker og Joshua Glenn et konkret eksperiment, kalt «Significant Objects», for å teste hypotesen om at «et narrativ forvandler det ubetydelige til det betydningsfulle.» Først samlet de […]

Historier gir mening og verdi Read More »

Fastpris på pensumbøker hindrer digital utvikling

Skal pensumlitteratur ha fastpris eller fripris? Vil fastpris ha negative konsekvenser for innovasjonsgraden for digitale norske lærebøker? Dette er interessante spørsmål. Og viktige. I en artikkel i Khrono har bibliotekssjefen ved Kristiania, Mari Eeg, og jeg skrevet våre tanker om dette. Og vi tror vi ikke bør ha fastpris på lærebøker. Med det har vi

Fastpris på pensumbøker hindrer digital utvikling Read More »

5 perspektiver på dødelige autonome våpen

Dødelige autonome våpen er våpen som selv bestemmer om, når og hvordan de skal ta liv.  Til sommeren er det bare 18 måneder til FNs våpenkonvensjon skal møtes for å vurdere åtte år med diskusjoner i konvensjonen om hva vi bør gjøre med slike våpen.  Men Våpenkonvensjonen kommer ingen vei. For å sette lyset på dette

5 perspektiver på dødelige autonome våpen Read More »

Drapsroboter på en tirsdags kveld

Verden er i full fart på vei inn i et nytt våpenkappløp.  Det er drevet fram av fagområdet kunstig intelligens. Tirsdag 18. Juni klokken 18 lanseres et opprop fra norske akademikere og teknologer.  Oppropet ber regjeringen om å arbeide for at beslutningen om å ta et menneskeliv aldri skal overlates til en maskin. Oppropet har,

Drapsroboter på en tirsdags kveld Read More »

Skroll til toppen