Kunstig intelligens er i ferd med å forandre verden. Vil den forandre deg?

Vi har brukt verktøy i mer enn 100 000 år.  Teknologi, det at vi lager og bruker verktøy, er det som definerer oss som homo sapiens, vi er uatskillelig fra det.  

Teknologi definerer ikke bare hvem vi er, men også hvordan vi oppfatter virkeligheten og det å være menneske. Hjernen vår, vårt instrument for å tenke, har vært forklart som akvedukter, urverk, elektrisitet, telegraflinjer og datamaskiner.

Universet og verden har sett liknende forklaringer, og dette har vært mer enn enkle metaforer. Psykologen som snakker om hjernens “algoritmer for å søke i langtidsminnet”, økonomen som tegner input-output-diagrammer, og sosiologen som driver med «kvantitativ historie», har alle fått sine verdensbilder seriøst påvirket av datamaskinen. Når vi snakker om å få en maskin til å tenke som et menneske, definerer vi oss selv som en maskin. 

Endrer vårt syn på verden

Og vi vet det ikke selv. Vi legger ikke merke til at teknologi endrer oss og vårt syn på verden. Vi er så fordypet i teknologi, så omsluttet av den, at vi tar den for gitt. Teknologi omgir oss over alt, til en så stor grad at vi kun legger merke til den når den ikke fungerer. En fisk møter to yngre fisker og spør, «Hvordan er vannet?», men de yngre fiskene forstår ikke hva han mener. «Hva er vann?», spør de. “Hva er teknologi?”, spør vi.

En samling teknologier

Kunstig intelligens akselererer denne utviklingen. Kunstig intelligens er en samling teknologier som gjør det mulig å utvikle applikasjoner som gjør ting vi har forbundet med intelligens eller med det å være menneske.

Vi snakker til mobiltelefonen vår og den snakker til oss. Den gjenkjenner ansiktet vårt, og oversetter språk. Musikkspilleren vår vet hvilken musikk vi foretrekker på søndags formiddag. Det er ti år siden sist et menneske klarte å vinne over de beste sjakkprogrammene i verden.

Enkelte medisinske analyser, for eksempel tolking av medisinske bilder, gjøres mer nøyaktig av dataprogrammer enn menneskelige spesialister. Førerløse kjøretøy testes ut i stadig mer komplekse omgivelser. Datamaskiner utfører forsikringsvurderinger, aksjespekulering og bokføring.  

Hva betyr det for deg?

Og kunstig intelligens blir akselerert av en massiv parallell teknologiutvikling. Miniatyrisering, digital infrastruktur, sensorer over alt, mobil personlig teknologi, enkle brukergrensesnitt, økt datatilgang, skytjenester, gjenbrukbare programvaremoduler og algoritmer, og styrket regnekraft, har fundamentalt endret mulighetene for å bruke teknologier fra kunstig intelligens til å utvikle praktiske applikasjoner vi tidligere bare kunne drømme om. 

Men hva betyr det for oss?  Hva betyr det for deg?  Hva tenker du når du hører “kunstig intelligens”? Blir du ivrig over mulighetene fremtiden gir? Eller blir du bekymret for om andre aktører enn bedriften din vil være mer effektive i å ta i bruk ny teknologi? 

Invester mer

I april i fjor skrev Norge, sammen med 23 andre europeiske land, under på et løfte om å øke investering i kunstig intelligens og styrke samarbeidet innen dette området med andre europeiske land. I vinter vil digitaliseringsminister Nikolai Astrup legge frem regjeringens strategi for kunstig intelligens. 

Hvorfor denne satsingen? Hovedgrunnen er at dette er et annet spill. Kunstig intelligens er ikke bare en viktig driver for innovasjon, vekst og konkurranseevne. Det er en global «game changer». Til sammen er teknologiene blant de mest transformerende i dette århundre. De er sentrale komponenter i applikasjoner, tjenester og systemer som påvirker våre dagligliv, adresserer store samfunnsutfordringer, og endrer offentlige tjenester og nasjonal sikkerhet. 

En viktig ressurs

Den engelskspråklige ukeavisen The Economist fanget dette poenget opp i en artikkel for noen måneder siden da den sa at kunstig intelligens ikke bør sees på som en teknologi, men som en ressurs. Slik som elektrisitet tidligere, vil kunstig intelligens påvirke alle deler av samfunnet vi lever i og alle aspekter av livene våre; utdanning, helsetjenester, velferd, konkurranseevne, politikk, kriminalitet og forsvar. Kunstig intelligens endrer arbeidet vårt, fritiden vår, hva vi gjør, hva vi mener, hvem vi stemmer på og måten vi ser på verden og det å være menneske.  

Stadig flere oppgaver som man trodde bare kunne utføres av mennesker, utføres nå av avansert teknologi.  Vi kan derfor forvente at teknologier fra kunstig intelligens vil penetrere samfunnet og arbeidslivet til en grad som gjør at det kan være nyttigere å tenke på dem som en ressurs, slik som vi tenker på elektrisitet, mer enn en samling teknologier.  

Kunstig intelligens er en del av en teknologisk utvikling som i sum vil forandre verden.  Og som vil forandre deg, din jobb, og livet til barna dine.

Artikkelen var første gang publisert 31. oktober 2019 i Næringsliv Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen