Ukategorisert

Robotene kommer

Kristine Hovda har skrevet en meget god artikkel i Econas magasin Magma om kunstig intelligens.  I artikkelen intervjuer hun Bård Myrstad (gründer og CEO i Simplifai), Liv Dingsør (daglig leder i Digital Norway),  Ole Petter Kjerkreit (investor) og meg.  Les hele artikkelen i Magma her!  Under følger et utdrag, Morten Irgens er prorektor ved Høyskolen Kristiania, …

Robotene kommer Les mer »

Institusjonelt mangfold i den norske universitetssektoren

Norge trenger alle på dekk, alle som kan bidra til å utvikle Norge i den globale kunnskapsøkonomien og til å møte landets store utfordringer. Men vi trenger ikke bare mer av det samme – vi trenger også større mangfold. Kreativitet er nøkkelen til utvikling og til overlevelse i utfordrende tider. Mangfold i tenking er en …

Institusjonelt mangfold i den norske universitetssektoren Les mer »

Drapsroboter på en tirsdags kveld

Verden er i full fart på vei inn i et nytt våpenkappløp.  Det er drevet fram av fagområdet kunstig intelligens. Tirsdag 18. Juni klokken 18 lanseres et opprop fra norske akademikere og teknologer.  Oppropet ber regjeringen om å arbeide for at beslutningen om å ta et menneskeliv aldri skal overlates til en maskin. Oppropet har, …

Drapsroboter på en tirsdags kveld Les mer »

NORA er etablert

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) er nå i gang med sin virksomhet. Formålet med NORA er å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, samt andre tilstøtende fagområder relevant for utvikling av anvendelser som sorterer under begrepet kunstig intelligens. Hva er kunstig intelligens (KI)? Kunstig intelligens kan i korte trekk …

NORA er etablert Les mer »

Boosterprogrammet

Omfanget av FOU-produksjonen på OsloMet har år etter år og med stødige skritt økt. For noen år siden organisert fakultetene forskningen i forskningsgrupperfordi ulike undersøkelser og rapporter har vist at dette er en effektiv metode for å institusjonalisere forskningen og heve forskningsaktiviteten i alle stillingstyper. På alle nivåer i organisasjonen har det blitt utført et systematisk …

Boosterprogrammet Les mer »

Faglig ledelse i instituttene og studieprogrammene

Arbeidet med faglig og strategisk ledelse er utfordrende, om du er studieleder, instituttleder forskningsgruppeleder eller arbeider i fakultets- og senterledelsene. OsloMet er i en rivende utvikling, og forventninger og krav til ledere på alle nivåer øker stadig. Universitetets FoU-utvalg inviterer ledere på alle nivåer til et miniseminar hvor 10 personer bruker 10 minutter hver for …

Faglig ledelse i instituttene og studieprogrammene Les mer »

Digitaliseringen av arbeidslivet er et nasjonalt fortrinn

Digitalisering er et hovedtema for partene i arbeidslivet.  Og det er bra, for snart setter teknologi jobben din på hodet. Står Norge godt rustet? Teknologi forstyrrer samfunnsordningen og driver fram grunnleggende sosiale og arbeidsmessige endringer. Det er derfor vi snakker om industrielle revolusjoner. Nå argumenter mange for at vi er på vei inn i en …

Digitaliseringen av arbeidslivet er et nasjonalt fortrinn Les mer »

HiOA må styrke sin teknologikompetanse

Om ett år får Norge et nytt universitet i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Det vil være det universitetet i Norge som kan mest om velferdssamfunn, arbeidsliv, profesjoner, yrker og utdanning, og den største leverandøren av kandidater til velferdssamfunnets yrker.  HiOA er velferdssamfunnets universitet, et arbeidslivsuniversitet, et utdanningsuniversitet, et storbyuniversitet – og ikke minst, …

HiOA må styrke sin teknologikompetanse Les mer »

Skroll til toppen