Innovasjon og entreprenørskap

Kunstig intelligens, jobben din og deg

Teknologien endrer arbeidsmarkedene. Men jobben din vil ikke bli erstattet av AI – den vil bli erstattet av en person som bruker AI. Som et forsknings- og ingeniørfelt er kunstig intelligens bare et par-tre år unna 70-årsdagen sin. Det har vært en lang og interessant utvikling, men uten de store bølgene.  Inntil nylig, selvfølgelig. Nå […]

Kunstig intelligens, jobben din og deg Read More »

En strategisk agenda for kunstig intelligens, data og robotikk i Europa

Ja, det var litt av et arbeid. Men nå er den siste versjonen av Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda for Artificial Intelligence, Data and Robotics ferdig.    Kunstig intelligens (AI), data og robotikk er eksempler på områder der Europa trenger en omfattende plan for å konkurrere globalt. Dette er definerende teknologier – de er ikke

En strategisk agenda for kunstig intelligens, data og robotikk i Europa Read More »

Det Europeiske partnerskapet innen kunstig intelligens, data og robotikk

En av aktivitetene mine i år er å etablere the European Partnership on Artificial Intelligence, Data and Robotics i et samarbeid mellom fem Europeiske organisasjoner og EU-kommisjonen. Partnerskapets mål er å mobilisere Europeisk industri innen kunstig intelligens (AI), data og robotikk innen årsskiftet, og sikre en substansiell finansiering av innovasjonsprosjekter som i sum bidrar til

Det Europeiske partnerskapet innen kunstig intelligens, data og robotikk Read More »

MIT REAP Oslo og Akershus

Osloregionen har de siste årene utviklet et kunnskapsintensivt og konkurransedyktig næringsliv, og en betraktelig økt entreprenørskapsaktivitet. Imidlertid, når man ser på forutsetningene for verdiskaping, er regionen ikke like suksessfull som sammenliknbare regioner. Regionen innoverer ikke nok. I snart hundre år, helt siden Schumpeter sine dager, er innovasjon gjenkjent som drivkraften i økonomien. Men det er

MIT REAP Oslo og Akershus Read More »

Krøll på tråden? Rusk i maskineriet?

(Om innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo og Akershus) Et uttrykk sier at det skal en landsby til for å oppdra et barn.  Vel, det skal en landsby til for å løfte en entreprenør til suksess.  Dette gjelder i spesielt stor grad for innovasjonsdrevet entreprenørskap, som ikke bare krever mer spesialisert kompetanse og mer finansiering i tidligfase,

Krøll på tråden? Rusk i maskineriet? Read More »

Fullt og helt – ikke stykkevis og delt

Næringsministeren vil ha en full gjennomgang av virkemiddelapparatet for innovasjon. Skal Norge lykkes med målet om å bli et av de mest innovative landene i Europa må vi jobbe med innovasjonsdrevet vekst på en helt annen måte enn i dag. I Oslo-regionen er vi allerede i gang. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen varslet i oktober en full

Fullt og helt – ikke stykkevis og delt Read More »

Skroll til toppen