Om gatefotball, praksisplasser og hvordan Hilde vant

Det er alltid morsomt når søknader går gjennom, men det er spesielt morsomt når søknaden er et direkte resultat av målrettet forarbeid. Og det skal jeg fortelle litt om nå.  Det er en historie om hva du kan få til når du arbeider i team og bruker ressurser.  Det er en historie om Hilde, Lise, Stine og mange flere, men la oss starte med Hilde.

Hilde Sylliaas er førsteamanuensis ved institutt for fysioterapi ved HF-fakultetet ved høgskolen.   Hun er opptatt av at fysioterapistudentene skal få jobbe med andre brukergrupper enn de som man tradisjonelt tenker på som brukerne av fysioterapautenes tjenester, for eksempel narkomane, kriminelle, og andre marginaliserte grupper. Hvordan kan studentpraksis organiseres for å forbedre utjevning av ulikheter i helse?

Våren 2015 sendte hun inn en søknad til “Erasmus + strategiske partnerskap”. Dette var hennes første europeiske søknad. Og den vant!  Prosjektet har blitt HiOAs første koordinerte strategiske partnerskap for høyere utdanning, og er en fin fjær i hatten for fakultetet og instituttet.

Prosjektet Relevance in practice placements–inclusion of marginalized people er et strategisk partnerskap ledet av Høgskolen i Oslo og Akershus som skal løpe i perioden 2015-2018. Prosjektet skal bidra til at studenter lærer hvordan de kan bidra til å senke terskelen for at marginaliserte personer kan ta del i hverdagslivet.  Prosjektet skal videre

  • Utvikle en ny praksismodell for idretts- og fysioterapistudenter.
  • Etablere en kobling mellom profesjonsutdanningen og nye praksisarenaer.
  • Bedre studentenes kompetanse overfor marginaliserte grupper.
  • Indirekte forbedre helsetjenestene for sårbare innbyggere og sosialt marginaliserte grupper.

Hilde deltok på et arrangement om folkehelse i regi av Osloregionens Europakontor i Brussel før jul i 2014, her fikk hun  informasjon om hva som rører seg innenfor folkehelsefeltet i EU. Hun møtte også noen som visste at hun hadde jobbet med gatefotball, og de foreslo at hun utviklet et internasjonalt prosjektsamarbeid rundt det.

Hilde og andre ved Institutt for fysioterapi har arbeidet med å frambringe ny kunnskap om gatefotball som helsefremmende tiltak, både psykososialt og fysisk, for hjemløse, rusavhengige og andre som har kommet litt utenfor. I Norge har Frelesesarmeen arbeidet aktivt med å bruke gatefotball på denne måten. Målet er å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom sosiale samlinger med fysisk aktivitet.   Hilde hadde allerede kontakter innenfor flere sektorer, inkludert  Halden fengsel og Frelsesarmeen.

Dette er jo mye viktigere enn resultatet av en Tippeligakamp

-Davy Wathne, sportjournalist i TV2 og dommer under NM i gatefotball i 2015.

Etter seminaret i Brussel tok Hilde kontakt med FoU-avdelingen på HiOA.  Stine Johansen tok tak i saken.  Hun mente at Hildes prosjektidé ikke passet direkte til en forskning- og innovasjonsutlysning innenfor Horisont 2020, men fant den likevel svært interessant og med elementer som var i tråd med mye av det EU vektlegger. En av Kommisjonens strategiske prioriteringer er nemlig sosial involvering, «social inclusion», og Hildes idé kunne ses i sammenheng med dette.

FOU- seksjonen ga derfor Hilde strategiske midler for å følge opp kontaktene fra møtet i Brussel.  Men fordi EU-teamet konkluderte med at H2020 antakelig ikke hadde en utlysning som var direkte relevant for Hilde nå, tok Stine kontakt med Lise Bakke Brøndbo i Seksjon for internasjonalisering.  Tanken var at Erasmus+ kanskje passet bedre til Hildes prosjektidé.

Lise er HiOAs institusjonskoordinator for Erasmus +. Hun har god kjennskap til disse utlysningene og har kompetanse fra tidligere Erasmus-prosjekt. Lise og Stine ble enige om at utlysningen “Erasmus + Strategiske partnerskap” passet best.  

I en rekke møter arbeidet Hilde, Stine og Lise sammen med å utvikle et prosjektforslag som ikke bare møtte kriteriene i utlysningen, men som også tydeliggjorde viktigheten og relevansen av prosjektet. Argumenter ble spisset, fremdriftsplan ble utformet, budsjettet etablert, partnernes roller avklart, kontraktsmalen bearbeidet, og med hjelp fra Ingrid Jacobsen fra FOU-seksjonen gikk man igjennom  paragrafene om  immaterielle rettigheter i kontrakten.  Og de deltok på SiUs (Senter for internasjonalisering av utdanning) søkerseminar i forkant av søknadsfristen.

I august fikk de beskjed om at søknaden hadde gått gjennom.  Og da kom fakultetet sterkt inn og etablerte en prosjektadministrasjon kort tid etterpå. Gro Mathilde Moldstad og Stine Andresen, fra henholdsvis seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering og seksjon for økonomi ved HF-fakultetet, bistår nå Hilde med å følge opp den administrative delen av prosjektet.

Og for et par uker siden hadde prosjektet sitt første planleggingsmøte med partnerne fra Högskolan Dalarna og Profesjonhøjskolen Metropol.   Bildet over er av Hilde i det hun ønsker velkommen. 

Dette er et godt eksempel på hvordan et akademisk miljø på HiOA kan samarbeide med ulike deler av HiOAs støtteapparat for å nå sine mål.  FoU-seksjonen, Seksjon for internasjonalisering og HFs fakultetsadministrasjon kom inn på ulike punkter i prosessen, og jobbet sammen for å oppnå noe viktig, spennende og utviklende.  

Og det er et godt eksempel på hvordan man kan vinne: Ved å jobbe i team.  Om det er i fotball, i en høyere utdanningsinstitusjon, eller i livet.

Lær mer

Se prosjektets Facebookside.

Følg rektoratet

Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  

Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

2 hendelser på “Om gatefotball, praksisplasser og hvordan Hilde vant”

    1. Takk, Claudia. Folk er flinkere til å fortelle meg om utfordringer enn om det som går bra, men jeg håper jeg etterhvert også får høre mer om de små og store innertierne dere opplever. De kan vi vi lære mye av, og jeg kan prøve å formidle det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen