Kategorier
Historie

Barnetilbudet som ble musikkonservatorium – utdanningen høgskolen mistet

Østlandets musikkonservatorium ble del av Høgskolen i Oslo og Avdeling for estetiske fag i 1994. Denne organiseringen kom til å vare i bare ett og et halvt år. Det var forutsatt at konservatoriene i Oslo, Bergen og Trondheim skulle vurderes i forhold til kunstinstitusjonene og deres forankring i Norgesnettet. Det medførte at annen organisering enn […]

Østlandets musikkonservatorium ble del av Høgskolen i Oslo og Avdeling for estetiske fag i 1994. Denne organiseringen kom til å vare i bare ett og et halvt år. Det var forutsatt at konservatoriene i Oslo, Bergen og Trondheim skulle vurderes i forhold til kunstinstitusjonene og deres forankring i Norgesnettet. Det medførte at annen organisering enn ved høgskolene ble vurdert i Bergen, Trondheim og Oslo. Allerede tidlig i 1995 kom det i gang et utredningsarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Det endte med innlemming av konservatorieutdaningen i Norges musikkhøgskole fra 1. januar 1996 med 165 studieplasser og 40 stillinger.

Det var uro om musikkutdanningen i forbindelse med høgskolereformen, noe som bl.a. førte til et innlegg i Dagbladet fra Arne Skouen 7. september 1994, med tegningen BARCAROLA av Finn Graff med statsråd Gudmund Hernes i aksjon som gondolfører. Rektor Steinar Stjernø svarte 12. september at nødropet var ubegrunnet og at konservatorieutdanningen ville få utvikle sin egenart og etterstrebe kunstnerisk kvalitet i den nye høgskolen.

Det var med sterkt blandede følelser høgskolen lot musikkutdanningen gå, men det var åpenbart at en samling av den utøvende musikkutdanningen i Oslo ville bety en klar faglig styrking for begge parter. Det er i ettertid ikke tvil om at dette også ble resultatet.

En mer omfattende beskrivelse av musikkutdanningen i Oslo med dens tilblivelse og utvikling, samt en oversikt over den nasjonale virksomheten de siste 200 årene fremgår av artikkelen Musikkutdanning i Oslo. Utviklingstrekk gjennom 200 år av Thor Skott Hansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *