Kategorier
Historie

Kristiania lærerskole, en viktig forløper for grunnskolelærerutdanningen i Oslo.

Det er i dag lite kjent at det fra slutten av 1800-tallet ble utdannet et betydelig antall kvinnelige lærere i Oslo tilknyttet Nissens pikeskole. Den kjente skolemannen Hartvig Nissen (1815-1874) startet Nissens Pigeskole i 1849. Den var med på å bane vei for kvinners utdanning og etter hvert også kvinners plass som lærere i skole. […]

Øvre Vollgate 15 ca. 1890 Foto: Daniel Georg Nyblin/Oslo Museum

Det er i dag lite kjent at det fra slutten av 1800-tallet ble utdannet et betydelig antall kvinnelige lærere i Oslo tilknyttet Nissens pikeskole.

Den kjente skolemannen Hartvig Nissen (1815-1874) startet Nissens Pigeskole i 1849. Den var med på å bane vei for kvinners utdanning og etter hvert også kvinners plass som lærere i skole. Fagkretsen la vekt på realfag og levende språk i motsetning til den tradisjonelle latinskolen. Pikeskolen startet allerede i 1860-årene en utdanning av lærerinner, med siktemål å utdanne lærere til egen skole.

Med folkeskoleloven av 1889 og ny seminarlov i 1890 ble det tillatt å opprette private seminarer som kunne utdanne lærere og lærerinner for folkeskolen med eksamensrett på linje med statens seminarer. Nissens pikeskoles seminarium ble opprettet i 1891 som et 2-årig privatseminar. Dette avløste et tidligere 1-årig lærerinnekurs ved skolen.

Skolen holdt til i Øvre Vollgate 15 til 1899 da den flyttet til ny bygning i Niels Juelsgate 56. I Øvre Vollgate foregikk lærerinneutdanningen på ettermiddagstid av plasshensyn, fra 1899 på dagtid i nye lokaler. I 1899 fikk 31 elever seminareksamen. Av disse var 19 fra Oslo. Til da hadde 130 bestått lærerprøven fra 2-årig seminar.

Fra 1900 til 1902 hadde seminaret navnet Kristiania privatseminar. Med den nye lærerskoleloven i 1902 ble lærerutdanningen 3-årig og seminaret skiftet navn til Kristiania lærerskole. Fra 1900 var de første kvinnelige studentene tatt opp i 3. klasse, fra 1903 ble det organisert en egen 1-årig studentklasse. Studentklassen hadde sterk og stigende søkning. Men etter hvert ble det mindre søkning, særlig etter at den nye «kristelige» lærerskolen ble opprettet i Kristiania i 1912.

Den siste klassen på 3-årig lærerskole ved Kristiania lærerskole gikk ut i 1917, den siste 1-årige klassen i 1919. Da hadde 1038 lærerinner blitt uteksaminert, av disse 521 fra den 1-årige studentklassen. Nissens pikeskole ble overtatt av Kristiania kommune i 1919.

Kilde: Nissen pikeskole 1849-1949 av N.A. Ytreberg. Oslo 1949.

NOTE: Hartvig Nissen(1815-1874) var født i Melhus, Sør-Trøndelag. Han gikk ved Trondheim katedralskole og tok filologisk embetseksamen i 1843. Samme året var han med på å starte Nissens Latin- og Realskole i Christiania. I 1949 startet han Nissens Pigeskole. I 1850 tok han initiativ til å stifte Selskabet til Folkeopplysningens Fremme og var formann til 1855. Fra 1850-54 var han skolekyndig konsulent i Kirkedepartementet. Etter noen år som leder av de skolene han hadde etablert og samtidig aktiv sskolepolitiker, ble han i 1865 utnevnt til ekspedisjonssjef for skolevesenet i Kirkedepartementet. Han solgte da de to skolene han hadde etablert. I 1873 ble han rektor ved Christiania katedralskole, men døde etter kort tid i stillingen. Nissen var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1852 og ble i 1864 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden.

NOTE: Forløpere til grunnskolelærerutdanningen i Oslo er følgende:

Asker seminar (1834-1898), Holmestrand seminar/lærerskole (1898-1931), Kristiania lærerskole (1900-1919), Oslo lærerskole (1912-1992), Sagene lærerskole (1945-1992) og Bislet høgskolesenter (1992-1994).

 

2 svar til “Kristiania lærerskole, en viktig forløper for grunnskolelærerutdanningen i Oslo.”

I en historisk fremstilling om Kristiania lærerskole er det nødvendig å nevne skolens eier og bestyrer Bernhard Pauss, som var langt mer sentral i lærerskolens historie enn Hartvig Nissen, som i stor grad trakk seg ut av moderorganisasjonen Nissens Pikeskole allerede i 1865 og solgte sin eierandel til Pauss i 1872. Opprettelsen av Nissens pikeskoles seminarium i 1891 var Pauss’ verk og han ledet lærerskolen frem til sin død i 1907. I bestyrer- og eierkollegiet for Nissens Pikeskole (Pauss eide skolen alene fra 1900) hadde han hovedansvaret for bl.a. lærerskolen.

Bortsett fra at skolen holdt til i Oslo og drev med utdannelse av lærere er den forøvrig ikke noen forløper til Oslomet, slik rektoratet ved Oslomet hevdet tidligere i år. Lærerskolen var privat fra den ble opprettet til den ble nedlagt.

I en historisk fremstilling om Kristiania lærerskole er det nødvendig å nevne skolens eier og bestyrer Bernhard Pauss, som var langt mer sentral i lærerskolens historie enn Hartvig Nissen, som i stor grad trakk seg ut av moderorganisasjonen Nissens Pikeskole allerede i 1865 og solgte sin eierandel til Pauss i 1872. Opprettelsen av Nissens pikeskoles seminarium i 1891 var Pauss’ verk og han ledet lærerskolen frem til sin død i 1907. I bestyrer- og eierkollegiet for Nissens Pikeskole (Pauss eide skolen alene fra 1900) hadde han hovedansvaret for bl.a. lærerskolen.

Bortsett fra at skolen holdt til i Oslo og drev med utdannelse av lærere er den forøvrig ikke noen forløper til Oslomet, slik rektoratet ved Oslomet hevdet tidligere i år. Lærerskolen var privat fra den ble opprettet til den ble nedlagt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *