Ph.d.-kveld: Strategier for å «overleve» en doktorgrad

24. januar 2019 kl.16.30

Sted: Deiglig Fyrhuset, Pilestredet 52

 

Velkommen til den første av forhåpentligvis flere ph.d.-kvelder, der vi tar opp temaer som er relevante for doktorgradsstudenter på tvers av ph.d.-programmene på OsloMet. Målet med kveldene er å blande faglig innhold med noe sosialt, uten å ta av arbeidstiden.

Tema for denne kvelden er strategier for å «overleve» en doktorgrad. Programmet vil foregå på norsk denne gangen.

 

Program:

16.30: Pizza (gratis, førstemann til mølla)

17.00: Professor Silje Bringsrud Fekjær snakker om tema fra boka si: Ph.d.: en veiviser

17.20-17.50: Erfaringsdeling fra doktorgradsstudenter

Ellisiv Lærum Jacobsen (tidligere doktorgradsstudent)

Jon Magnus Eilertsen (nåværende doktorgradsstudent)

17.50-18.15: Panelsamtale med alle tre deltagere

18.15: Mingling og mulighet for kjøp i baren

 

Vi gleder oss til å se dere!

 

Hilsen

PhD-forum ved OsloMet

 

Kom gjerne med innspill til andre temaer som kan være aktuelle for fremtidige ph.d.-kvelder.

Oversikt over medlemmer fra ditt program: https://blogg.hioa.no/phdforum/medlemer/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *