Undervisingsopplegg

Etikk, mobbing, moralsk utvikling

— Simon Simchai Hansen

KRLE: mellomtrinnet, ungdomskolen

Mål med økten

  • Elevene skal få innblikk i, samt oppleves en mobbesituasjon med 360-video.   
  • Elevene skal utvikles moralsk ved å stimulere kognitiv, emosjonell og holdningsmessig respons
  • Gi lærere og elever erfaringer med bruk av VR-didaktikk i KRLE-undervisning

Lærebøker vs. etnografi -Representasjon, kilder og refleksivitet

— knut aukland

Lærerutdanning/VGS

Mål med økten

  • Få forståelse for og reflektere over betydningen av representasjon av religion i lærebøker
  • Jobbe refleksivt og reflektere over egne forforståelser og bilder knyttet til religion, spesifikt muslimsk pilegrimsferd 
  • Få forståelse for og reflektere over betydningen av ulike kilder og tilnærminger, herunder innenfra og utenfraperspektiver, og etnografisk tilnærming til religion 

Kildepakke med 360-video

— Herman nyborg heyning

Ungdomstrinnet/VGS

Mål med økten

  • Analysere og reflektere kritisk over kilder i religionsfaget (her rettet mot islam).
  • Elevene skal reflektere over kilder fra både troende og ikke-troende og kilder i ulike formater der 360-video er en av flere sentrale kilder til å lære om ritualet Hajj (pilegrimsreisen i islam). 
  • Ved å lære fra flere kilder fra både innenfra- og utenfraperspektiver bidrar dette til å utvikle forståelse for religion som et sammensatt fenomen.

Hva er 360-bilder og 360-video?

Skroll til toppen