Publikasjoner

2023 * VR in RE and moral education: Report from a Conference Symposium at the NCRE 2022. Aukland, K., Andersland, I., Smith-Gahrsen, M., Lindhardt, E.M., Kvia, A.S., Hansen, SS. Journal of Beliefs and Values.

2022 * Etiske kompetanser og VR i etikkundervisningen. Simon Simchai Hansen. Masteroppgave.

2022 * 360-bilder innenfor religionsundervisningen: En kvalitativ studie av elevers opplevelser med 360-bilder innenfor religionsundervisningen. Vageeha Shakir. Masteroppgave

2021 * Utforskende læring med VR i religionsfagene. Kvia, A.S., Aukland, K., Hanen, S.S., Younis, S.A. Religion og livssyn.

2021 * Rolleutprøving med VR-briller i religionsundervisningen. Shamim Akhtar Younis. Masteroppgave

Skroll til toppen