Om RomForsk

RomForsk: Utforskende læring med virtuelle rom i religions- og etikkundervisning

RomForsk er et forskningsprosjekt som designer og undersøker undervisningsopplegg i KRLE og Religion og etikk som tar i bruk 360-bilder og 360-video med og uten VR-briller.

Prosjektet RomForsk: Utforskende læring med virtuelle rom i religions- og etikkundervisningen er ledet av førsteamanuensis Knut Aukland ved OsloMet. Prosjektet undersøke og evaluere den pedagogiske verdien ved bruk av VR-teknologi (Virtual reality), nærmere bestemt 360-graders bilder og videoer, i KRLE og Religion og etikk. 360-bilder og videoer er nye ressurser for KRLE og religion og etikk og kan brukes både med VR-briller eller på vanlige skjermer på laptop og nettbrett. I dag kan lærere finne relevant ressurser via NDLAAlJazeera, eller opptak tilgjengelig på YouTube. Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan og i hvilken grad slike ressursen kan kobles til læringsaktiviteter som fremmer læring og danning, samt hvordan lærere og elever forstår og evaluerer læringspotensialet i 360-graders bilder og videoer.

Prosjektet består av ulike delprosjekter og involvere forskere som er lærerutdannere, lærere og masterstudenter. RomForsk kan knyttes til pedagogisk designforskning (Mckenney og Reeves 2010) hvor målet for forskning er å kombinere konkrete bidrag til praksisfeltet ved å utvikle undervisningsopplegg, med vitenskapelig og teoretisk bidrag innen utdanning ved å empirisk forske på utviklingen og implementeringen av disse undervisningsoppleggene.

Medlemmer

Prosjektleder: Knut Aukland

PhD-kandidat: Anne Siri Kvia

Masterstudenter
Herman N. Heyining
Simon S. Hansen
Vegeeha Shakir
Shamim Younis

Vil du skrive masteroppgave eller PhD med RomForsk?
Ta kontakt på knutau@oslomet.no

Skroll til toppen