En kunnskapsoppsummering om sosialfaglig kompetanse: et delprosjekt i prosjektet «Kunnskap for sosialt medborgerskap» (OsloMet)

Kunnskap om sosialt medborgerskap er et prosjekt som undersøker ulike sider ved sosionomers arbeid i organisasjoner og institusjoner utenfor Nav. Kompetansebegrepet står sentralt i all utdanning og en generell definisjon er at kompetanse er summen av kunnskap, ferdigheter og holdninger (NOU2018:2, s. 14-15).

Prosjektet tar utgangspunkt i definisjonene av kompetanse i NOU 2018:2. Deretter søkes det etter litteratur om kompetanse generelt og sosialfaglig kompetanse spesielt, nasjonalt og internasjonalt. I diskusjonen sammenlignes den generelle forståelsen av kompetanse med forståelsen(e) av sosialfaglig kompetanse.

Hvis det passer å utvide prosjektet, så kan litteraturgjennomgangen sammenlignes med kompetansebegrepet i pensum i sosionomutdanningen, eller med sosionomers svar på utvalgte spørsmål i noen av de semi-strukturert intervjuene i prosjektet. Det kan for eksempel være fokus på spørsmål om kompetansebakgrunn og arbeidsprosesser. Studenten bør delta på et 10 -vekttalskurs om litteraturoversikter som går som valgemne høsten 2022.

Prosjektet er aktuelt for studenter med sosialfaglig utdanning. Ta kontakt med Simon Innvær (simoninn@oslomet.no) hvis du er interessert i å skrive masteroppgave innenfor dette tema.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *