Prosjekt Utvikling av Homansbyen

Bakgrunn og hensikt med prosjektet
Homansbyen skal få et løft. Delbydelen i Bydel Frogner har større levekårsutfordringer enn bydelen for øvrig. Det er blant annet preget av sosiale utfordringer, arbeidsledighet, barn og unge som faller utenfor og dårlige nærmiljø.

Som med store deler av Bydel Frogner er det stor variasjon i de sosiale levekårene. Bydelen håper nå å jevne ut det store gapet mellom noen av gruppene i bydelene, slik at det ikke er like stor forskjell mellom de som har og de som ikke har.

Prosjektet skal oppnå tre mål:

 • Øke sysselsetting i delbydelen
 • Barn og unge skal få et bedre tilbud
 • Oppgradere og legge til rette for bedre nærmiljø


Studentene kan utvikle problemstillinger innen følgende temaer:

 • Hvordan kan tverrfaglig samarbeid bidra til å bedre levekårene til barn og unge i Homansbyen?
 • Fører områdeløft til et større klasseskille, reduserer identitetsbygging og øker stigmatisering?
 • Hvordan måle effekt av områdeløftssatsningen på levekår?
 • Lykkes en med områdeløft?
 • Testing av nye måter å samhandle på, gjennom nærmiljøarbeidere som koordinerer tjenester sammen med innbyggerne.
 • Bærekraftighet ved områdeløft.
 • Innbyggermedvirkning.

Forventet metode / datainnsamling

 • Datainnsamling kan innebære både kvalitativ metode ved for eksempel dybdeintervju og dokumentanalyse, og kvantitativ metode ved for eksempel analyse av tall fra registre eller spørreundersøkelser.
 • Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggere i området, vi har gjort noen dybdeintervjuer med familier, det er gjennomført involveringsprosess rundt utforming og behov ved gatetun med statusrapport. For øvrig har vi noen interne data, samt sammensatte data i prosjektgrunnlaget.
 • Prosjektgruppen vil bidra og legge til rette for datainnsamling.

Hvem er prosjektet aktuelt for?

Mest aktuelt innen sosialt arbeid. Også aktuelt med andre faggrupper da vi jobber med familiene, blant annet gjennom tiltak som leksehjelp, Åpen barnehage, Bydelsmødre, familienettverksbygging m.v.

Maksimum antall studenter prosjektet kan ta.
4 studenter.

Les mer her:
https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/omradesatsning-homansbyen/#gref


Prosjektgruppen:

Prosjektleder Knut Robert Sande

Prosjektkoordinator Numan Özdemir

Områdeutvikler Andre Kraemer Goes

Styrer åpen barnehage Annette Bernstein

Nærmiljøarbeider Bente Hagesæther

Nærmiljøarbeider Hamado Gebremichael

Nærmiljøarbeider Hege Frøystad

Fagutvikler barnehager Randi Ågren

Koordinator Bydelsmødre/nettverksbygging i familier Synøve Halstensgård

Kontaktperson:

Numan Özdemir

Prosjektkoordinator

+47 940 01 659

Numan.ozdemir@bfr.oslo.kommune.no             

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *