Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for uni.oslomet.no

«Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.»

Status for uni.oslomet.no per 01.01.2021

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på uni.oslomet.no. Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.0.

Kjente avvik

Navigering i kartløsning

Manglende fokusindikator ved tastaturnavigering (A) WCAG 2.0:2.4.7.a

Bilder

Noen bilder mangler alternativ tekst (A) – WCAG 2.0: 1.1.1

Kontrast

Noen linktekster har ikke tilstrekkelig kontrast (AA) – WCAG 2.0: 1.4.3

Lenker

Linker må ha en beskrivende tekst (AA) – WCAG 2.0: 2.4.4, 4.1.2

Skjema

Manglende betegnelse på skjemaelementer (AA) – WCAG 2.0: 1.3.1, 4.1.2

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

uni.oslomet.no tar universell utforming på alvor. Gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik, slik at brukeropplevelsen blir best mulig. Publisistene på uni.oslomet.no for jevnlig opplæring og veildedning i hvordan publisere universelt utforma innhold

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av uni.oslomet.no noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter?

Ta kontakt med oss på:

E-post: nettredaksjonen@oslomet.no