Alle sider

Alle undersider:

30th Nordic Sociological Association Conference

NSA2020

AI Lab

OsloMet Artificial Intelligence Lab

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Adsum - hjemmesiden til Jan Storø

Aktivitetskalkulator

En metode for planlegging av daglige aktiviteter i forhold til energi

Aldring, helse og velferd

Allen Tadayon

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Alternative byrom

Alternative Spaces: Youth Stories of the Future

An urban future for Sápmi?

Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia

Anne Kristine Bergem

Pedagogisk mappe

Atferdsanalyse

Aktuelle tema i atferdsanalytisk perspektiv

Atferdsvitenskap

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

BELONG

BIB2300

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

BOVEL

Senter for bolig- og velferdsforskning

Bak Overskriftene

Belong project

Bentes Fagblogg

Å tegne sammen

Bilingual Remote English Teaching for Adults

Tospråklig digital undervisning i engelsk for voksne

Biopra

CHIP - barn i palliasjon

CRPD-lab

Det som er viktig for noen er bra for alle

Center for Intelligent Musculoskeletal Health

Centre for Research on Pandemics & Society (PANSOC)

An OsloMet Centre of Research Excellence studying the societal aspects of pandemics

Challenging Picturebooks in Education

Childlife

China-Norway Partnership in Smart Sustainable Metropolitan Transport (COMet)

Clothing research

CoWorkCare

Combining Work and Care for Older People

Crosscare – old

Cultural Selection and Behavioral Economics Lab

@CsBeLab

DEMOCIT

DICTE

Developing ICT in Teacher Education

DIGIN

DJRG

Digital Journalism Research Group

DRS cumulus conference Oslo 2013

Den 8. nasjonale kongress i aldersforskning

Fornebu, 23.–24. oktober 2023

Den Norske WHO Labour Care Guide Studien

Den gode studentopplevelsen

"Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen"

Denysov

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Design for health

DiSCo: Digital infrastructures for sustainable consumption

Digital infrastructures for Sustainable Consumption

DigU

Fagmiljøet Digitalisering i utdanning @ OsloMet

Digital & Sustainable Construction

Digital & Sustainable Construction - Old

Disability and Disease During the 1918 Influenza Pandemic

Disparity

Diversity Studies Centre Oslo

EVA – Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet

EVA – Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet

Engineering Management Communication in Global Contexts

Entre

Ergoterapi praksisstudier

Ergoterapi på OsloMet

- mennesker skal ha en meningsfull hverdag uansett livssituasjon

Et sted å være ung

UngHus

European Project Semester

A very different experience!

Exitnorway

Emigration from today's Norway

Expo – Institutt for bygg- og energiteknikk

FOOD2GATHER

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FeLT

Futures of Living Technologies

FiNa

Flipped Classroom i naturfag

Formskaperne på OsloMet

Fordypning i ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen

Forskergruppen Design Literacy

Forskerutdanningskonferansen 2022

Ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Forskning på digitalisering og læring - hva virker?

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning

GODE BARNEHAGER FOR BARN I NORGE

GREENGOV Research Project

Governing the green shift in Oslo, Gothenburg, Copenhagen and Cape Town through leadership of co-creation

Globalisering og sosial bærekraft

Gode barnehageliv

Gradimo

Nettverk for grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget

Green Energy Lab

GreenMet

Guide for Digital Source Criticism

Gustavo Sugahara

Blog: Age-Smart Oslo will explore the relationship between technology and the promotion of Age-Friendly Cities

HOMERISK

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Helsesykepleie-fagsider

Hovedsammenslutningen Akademikerne OsloMet

I partnerskap for styrket profesjonskompetanse og praksisrelevant lærerutdanning

IMAGINE

IMaT – Inclusive Mathematics Teaching

Exploring mathematics education in Norway

INTEGRATE

- Pathways to work

IT-EXPO 2021

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Interact

Invisible Infrastructures

Et tverrfaglig forskningsprosjekt

JMIC

Journalism & Media International Center

JUBEL

Barnevernspedagogutdanningen fyller 50 år

Jan Storøs skriveside

Du må skrive!

KLØKT Master conference

Kewpie - daughter of district six

Kjøp bærekraftig

Klassprax 20

Klesforskning

Knut Aukland

Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek

Kompetansesenter for yrkesfag

Kristin Holte Haug

Kristin Støren Wigum

Kritisk tenkning i barneskolen

Kulturelt og språklig mangfold i et globalt perspektiv

Kyrres pedagogiske mappe

LINO-studien

Igangsetting av fødsel på sykehus og hjemme

Lasting

Sustainable prosperity through product durability

Levende Kulturarv - Vibrant Connections

Et samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet 2023-2027

Literacies for health and life skills

MASCOT

Mathematics, Science and Computational Thinking

MEKK

Media, War and Conflict

MEST2021

MIDRED

NORHEDII - project number 70320 funded by Norad

MIED

Innovation, Entrepreneurship and Design in Media

MIT REAP Oslo og Viken

Acceleration and impact through collaboration

Mahdi Kioumarsi

Associate Professor at the Department of Built Environment of OsloMet—Oslo Metropolitan University and Associate Professor at Department of Engineering of Østfold University in Norway.

Mastertorg

Mastertorg - GFU

Formidling av masteroppgaveprosjekter

Mastertorg sosialfag

Research Market

Masterveiledning

Kompetanseutvikling implementering av 5-årige grunnskolelærerutdanninger

Matematikkdidaktikk

Bloggen til matematikkdidaktikkmiljøet ved OsloMet

Matforskning fra SIFO

Mathematical Modeling

MaxBiogas project

Virtual sensors and AI-powered control research findings from OsloMet in collaboration with the Norwegian Water Industry

Migration for welfare (WELLMIG)

Mor i Norge-studien MiNS

Morten Bakkerud

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Morten Irgens

NFEAP

Norwegian Forum for English for Academic Purposes

NORHED II

NTL OsloMet

Fagforeningen for deg!

NYRIS 2022

15th Nordic Youth Research Symposium, June 13-15th, 2022!

Negotiate

Overcoming early job-insecurity in Europe

Network Governance in Russia

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

NordSTAR

Nordic Center for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence

Nordic College of Caring Science (NCCS)

Nordic College of Caring Science (NCCS)

Nordsec2023

Norsk arbeidslivsforum

Fremmer tverrfaglig utveksling av kunnskap om arbeidslivsspørsmål

Norsk nettverk for migrasjonsforskning

OASYS

OTglobals

OsloMet Occupational Therapy Department Collaborating with International Institutions

Oceanlab

Havlaboratoriet

OsloMet & SimulaMet AI Lab

Research center for artificial intelligence

OsloMet research group «SustainaBuilt»

Sustainable Built Environment : Engineering Labs

OsloMetDoc

Representing PhD candidates at Oslomet

OsloMetX

Fremtidens lærebok skrives her.

OsloMets nettverk for seksualitet og folkehelse

OsloVikenBarnehager

PEPPER - EU Marie Curie Fellow

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 796520

PICCH

Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage

PRORUSS

PROgrammering og SKAPerverksted i skolen

PhD-forum

Plateforms

Praksis Bachelor Fysioterapi

Alt du trenger som praksisveileder

Praksishåndbok bachelor vernepleie

Professional Ethics

Blog for presenting and discussing issues related to professional ethics

Program for storbyrettet forskning 1987-2017

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Prosjekt OsloMet Tjenesteplattform

Quantum Hub

The OsloMet Quantum Hub

RE:BARENTS

RECONNECT

Regulated Occupations: Mobility, Qualification and Labour Market Outcomes

REGAL

Website for ERC project REGAL

RIVERINE RIGHTS

The Currents and Consequences of Legal Innovations on The Rights of Rivers

RUBIN

Nettsted henvist til i boka Språklig mangfold og læring - Didaktikk for flerspråklige klasserom

Raajah

Radiograf i praksis

Praksishåndboka på nett

Relink

Relink - research to construct knowledge & raise awareness about digital vulnerabilities in connected homes. Relinking the weak link in the digital chain.

Research Centre for Digitalisation of Public Services and Citizenship (CEDIC)

Research Centre for Digitalisation of Public Services and Citizenship

Research Talent Development Program

excellent research, research career, development

Rom for historien

En møteplass for OsloMets historie

RomForsk

SCAM

Source Criticism and Mediated Disinformation - OsloMet research project

SEGURA

Food for Security

SEL OsloMet

Structural Engineering Laboratory

SKUP

Skole + kunst = sant

SPARC

Sustainable Partnerships and Research Collaborations

STORBYBARN

Forskning på barndom i storby

Samfunnsernæring

Ernæring og helse gjennom livsløpet

Security, Privacy and Technology

Oslo Metropolitan University's research and education in information security and information privacy

Sino-Norway Welfare Policy Dialogue

The joint research and teaching activities between OsloMet and our Chinese partners.

Small City Regions

Smile

Minecraft in Teacher Education: Developing 21st Century Skills in Social Studies

Sociology of consumption 2022

Consumption, justice and futures: Where do we go from here?

Språk for studier og arbeid

Studer med norsk som andrespråk

Stine Nielsen Ellinggard

Structural Engineering Research Group

Web site of SERG at OsloMet

Student life podcast

Listen and learn to be a better student

Studentombudet ved OsloMet

En uavhengig og nøytral bistandsperson

Studentparlamentet OsloMet

SurveyBanken

Et samarbeid mellom OsloMet og Sikt

Sølve Selstø

TAXLAW

The authority of expertise in professional tax law practice

TEQ21

TKD/IT Services

Services for TKD/IT staff and student

TRALL

TRELIS

Teachers Research Literacy for Science teaching

TRILL - Social Inequalities in Ageing Well

Task Design in Mathematics Education

A research group at OsloMet

Test

Testnettside

The Assisted Living Project

et OsloMet-prosjekt

Trafikk

DIN TRAFIKK

TransFrUrban

Transform

Advanced Materials and Technologies for Sustainable and Resilient Structures: Global Solutions through Adaptable Educational Modules

U-YouPa

UKRAINETT

Norwegian Network for Research on Ukraine

Ungdom i endring

Universell utforming av kunst- og håndverksrom i skolen

Universitetsturneen

Universitetsturneen er et nasjonalt studieorienteringssamarbeid mellom alle landets universiteter

Utdanningsbarnehager

Et innovasjonsprosjekt ved institutt for barnehagelærerutdanning, finansiert av Forskningsrådet 2016-2020

Veiledning og vurdering 1

Velkomment til studiet: Veiledning av studenter i praksisstudier!

Voldsprogrammet

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

WATT

WELLIFE

coMA-20

Creative Online Masterdisplay 2020

emneansvar

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

fashion and industry

An Art and Design-Fashion and Industry Student Graduate Catalogue from OsloMet University

foodnation.no

knutls

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

kommunalrett

mariakonowlund

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

maritaalen

omenacademy

OMEN - Organizing for Media Innovation

opprykk.no

Karriereveiene mot første- og toppkompetanse i UH-sektoren

pedrolin

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

qualityoflife

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

remimo

Regulating Migration and Membership through Monetary Requirements

rri-practice

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uni.oslomet.no/sapmirussia

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uni.oslomet.no/skamlos

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uukunstformidling

Universell utforming i kunstformidlingen