Alle sider

Alle undersider:

30th Nordic Sociological Association Conference

NSA2020

AI Lab

OsloMet Artificial Intelligence Lab

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Adsum - hjemmesiden til Jan Storø

Age-Smart Oslo

Age-Smart Oslo will explore the relationship between technology and the promotion of Age-Friendly Cities

Aktivitetskalkulator

En metode for planlegging av daglige aktiviteter i forhold til energi

Aldring, helse og velferd

Allen Tadayon

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

An urban future for Sápmi?

Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia

Anne Kristine Bergem

Pedagogisk mappe

Arbeidslivsportalen

En erfaringsblogg fra OsloMet

Atferdsanalyse

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Atferdsvitenskap

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

BELONG

BIB2300

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

BOVEL

Bak Overskriftene

Lær å tenke kritisk om helsepåstander

Belong project

Bentes Fagblogg

Å tegne sammen

Biopra

Brazilian industrial policy in the 21st century

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

CHIP

CRPD-lab

Det som er viktig for noen er bra for alle

Centre for Research on Pandemics & Society (PANSOC)

An OsloMet Centre of Research Excellence studying the societal aspects of pandemics

Childlife

China-Norway Partnership in Smart Sustainable Metropolitan Transport (COMet)

Clothing research

Countynode

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Crosscare – old

Cultural Selection and Behavioral Economics Lab

@CsBeLab

DEMOCIT

DEMOSSPACE - Governing private provision of public space: developing governance models and urban design that ensure inclusive, democratic public space

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

DIGIN

DJRG

Digital Journalism Research Group

DRS cumulus conference Oslo 2013

Den gode studentopplevelsen

"Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen"

Didaktikk for teknologi, design og innovasjon

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

DigU

Fagmiljøet Digitalisering i utdanning @ OsloMet

Disability and Disease During the 1918 Influenza Pandemic

Disparity

Research projects tackling ethnic disparity in well-being and mental health

Diversity Studies Centre Oslo

EVA – Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet

EVA – Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet

Ergoterapi praksisstudier

Ergoterapi på OsloMet

- mennesker skal ha en meningsfull hverdag uansett livssituasjon

Et sted å være ung

UngHus

Exitnorway

Emigration from today's Norway

Expo – Institutt for bygg- og energiteknikk

FOOD2GATHER

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FeLT

Futures of Living Technologies

FiNa

Flipped Classroom i naturfag

Formskaperne på OsloMet

Fordypning i ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen

Forskergruppen Design Literacy

Forskning på digitalisering og læring - hva virker?

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning

Funksjonsundersøkelse

GODE BARNEHAGER FOR BARN I NORGE

GOVRISK - Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

GREENGOV Research Project

Governing the green shift in Oslo, Gothenburg, Copenhagen and Cape Town through leadership of co-creation

Gode barnehageliv

Gradimo

Nettverk for grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget

GrøntMet

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

HOMERISK

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Havre

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Hovedsammenslutningen Akademikerne OsloMet

IMaT – Inclusive Mathematics Teaching

INTEGRATE

- Pathways to work

IT-EXPO 2021

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Invisible Infrastructures

Et tverrfaglig forskningsprosjekt

JUBEL

Barnevernspedagogutdanningen fyller 50 år

Jan Storøs skriveside

Du må skrive!

Kjøp bærekraftig

Vi forstår bærekraftige, offentlige anskaffelser av mat- og cateringstjenester som en arbeidsmåte der innkjøpene skaper verdi ikke bare for organisasjonen selv, men også for miljøet, (den lokale) økonomien og (lokal)samfunnet.

Klassprax 20

Klesforskning

Knut Aukland

Kompetansesenter for yrkesfag

Kristin Holte Haug

Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

KriT-bloggen

Kyrres pedagogiske mappe

LINO-studien

Igangsetting av fødsel på sykehus og hjemme

Langt og kort

Læreverk for lange læringsløp - Kompendier for korte kurs.

Lasting

Sustainable prosperity through product durability

Literacies for health and life skills

MASCOT

Mathematics, Science and Computational Thinking

MEKK

Media, War and Conflict

MEST2021

MIDRED

A NORHEDII Project founded by Norad

MIED

Innovation, Entrepreneurship and Design in Media

MIT REAP Oslo og Viken

Acceleration and impact through collaboration

Mahdi Kioumarsi

Associate Professor at the Department of Civil Engineering and Energy Technology of OsloMet—Oslo Metropolitan University and Associate Professor at Department of Engineering of Østfold University in Norway.

Mastertorg - GFU

Formidling av masteroppgaveprosjekter

Masterveiledning

Kompetanseutvikling implementering av 5-årige grunnskolelærerutdanninger

Mathematical Modeling

Medbestemmelsesbarometeret

Et prosjekt hos Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet

Media environment society

Metode

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Migration for welfare (WELLMIG)

Min pedagogiske mappe

Åsmund Hermansen

Morten Bakkerud

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Morten Irgens

NFEAP

Norwegian Forum for English for Academic Purposes

NTL OsloMet

Fagforeningen for deg!

NYRIS 2022

15th Nordic Youth Research Symposium, June 13-15th, 2022!

Nasjonaleminoriteter

Negotiate

Overcoming early job-insecurity in Europe

Network Governance in Russia

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

NordSTAR

Nordic Center for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence

Norsk arbeidslivsforum

Fremmer tverrfaglig utveksling av kunnskap om arbeidslivsspørsmål

Norsk nettverk for migrasjonsforskning

OASYS

Oceanlab

Havlaboratoriet

OsloMet & SimulaMet AI Lab

Research center for artificial intelligence

OsloMet research group «SustainaBuilt»

Smart Engineering Solutions for a Sustainable Built Environment

OsloMets nettverk for seksualitet og folkehelse

OsloVikenBarnehager

REGIONAL ORDNING FOR LOKAL BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

PEPPER - EU Marie Curie Fellow

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 796520

PICCH

Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage

PRORUSS

PROgrammering og SKAPerverksted i skolen

PhD-forum

Plateforms

Praksishåndbok bachelor vernepleie

Professional Ethics

Blog for presenting and discussing issues related to professional ethics

Program for storbyrettet forskning 1987-2017

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Prosjekt OsloMet Tjenesteplattform

RE:BARENTS

REACH

tverrfaglig forskning på barnehage og barndom i storbyen

RIVERINE RIGHTS

The Currents and Consequences of Legal Innovations on The Rights of Rivers

RUBIN

Nettsted henvist til i boka Språklig mangfold og læring - Didaktikk for flerspråklige klasserom

Raajah

Radiograf i praksis

Praksishåndboka på nett

RainSolutions

Water challenges for a changing world

Registerdata

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

Relink

Relink - research to construct knowledge & raise awareness about digital vulnerabilities in connected homes. Relinking the weak link in the digital chain.

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)

Research Talent Development Program

excellent research, research career, development

Rom for historien

En møteplass for OsloMets historie

SCAM

Source Criticism and Mediated Disinformation - OsloMet research project

SEGURA

Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

SKUP

Samfunnsernæring

Ernæring og helse gjennom livsløpet

Sino-Norway Welfare Policy Dialogue

The joint research and teaching activities between OsloMet and our Chinese partners.

Smile

Minecraft in Teacher Education: Developing 21st Century Skills in Social Studies

Sociology of consumption 2022

Consumption, justice and futures: Where do we go from here?

Språk for studier og arbeid

Studer med norsk som andrespråk

Structural Engineering Research Group

Web site of SERG at OsloMet

Student life podcast

Listen and learn to be a better student

Studentombudet ved OsloMet

En uavhengig og nøytral bistandsperson

Studentparlamentet

OsloMet

Studiesenteret

SurveyBanken

Et samarbeid mellom OsloMet og NSD

TEQ21

TKD/IT Services

Services for TKD/IT staff and student

TRALL

- med sangskatter i lomma

TRELIS

Teachers Research Literacy for Science teaching

TRILL - Social Inequalities in Ageing Well

Task Design in Mathematics Education

A research group at OsloMet

Teknologi og læring

Testnettside

The Assisted Living Project

et OsloMet-prosjekt

Trafikk

DIN TRAFIKK

TransFrUrban

U-YouPa

Ungdom i endring

Universell utforming av kunst og håndverksrom i skolen

Utdanningsbarnehager

Et innovasjonsprosjekt ved institutt for barnehagelærerutdanning, finansiert av Forskningsrådet 2016-2020

VEAShackaton

Clean Water Challenge in Oslo

Veiledning og vurdering 1

Velkomment til studiet: Veiledning av studenter i praksisstudier!

Voldsprogrammet

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

WATT

WELLIFE

alternativebyrom

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

buildSMART

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

coMA-20

Creative Online Masterdisplay 2020

emneansvar

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

estframe

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

fashion and industry

An Art and Design-Fashion and Industry Student Graduate Catalogue from OsloMet University

foodnation.no

jmic

Journalism & media international center

knutls

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

kommunalrett

lene

levendebilder

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

mariakonowlund

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

maritaalen

omenacademy

OMEN - Organizing for Media Innovation

opprykk.no

Karriereveiene mot første- og toppkompetanse i UH-sektoren

pedrolin

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

qualityoflife

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

remimo

Regulating Migration and Membership through Monetary Requirements

rri-practice

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

tepee

uni.oslomet.no/annecatrinewolden

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uni.oslomet.no/blixenbru

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uni.oslomet.no/lisebet

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uni.oslomet.no/reinjensen

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uni.oslomet.no/sapmirussia

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uni.oslomet.no/skamlos

Bare enda et uni.oslomet.no-nettsted

uukunstformidling

Universell utforming i kunstformidlingen