Betydning av familieressurser for barns mulighet til deltagelse i fritidsaktiviteter

Vi har fått støtte fra Stiftelsen Dam til et prosjekt om foreldres betydning for unges fritid. I dette prosjektet tar vi i bruk intervjuene med ungdommenes foreldre for første gang. 

Hva betyr ulikhet i familieressurser eller foreldreengasjement for de muligheter barn har til å delta på fritidsaktiviteter? Dette prosjektet har som mål å bidra med økt kunnskap om hvordan foreldres engasjement og familiens sosiale og økonomiske rammer påvirker barns mulighet til en aktiv fritid, til å delta på ønskede aktiviteter med venner og bygge nye vennskapsrelasjoner.

Prosjektets overordnede problemstilling er: Hvordan påvirker ulikhet i familieressurser barn og unges deltakelse og trivsel på fritidsarenaen? 

Prosjektet er et samarbeid med Redd Barna. 

Prosjektet ledes av Ingunn Marie Eriksen. Prosjektmedarbeider er Kari Stefansen. 

Prosjektperiode: November 2019 til mai 2020.

Økonomisk ramme: kr 677.000 inkl MVA.