Om studien

Ungdom i endring er en kvalitativ, longitudinell datainnsamling som følger 81 ungdommer fra fire ulike oppvekststeder gjennom ungdomstida. Vi intervjuer ungdommene annethvert år fra de er 13 til 19 år, og dessuten intervjuer vi ungdommenes foreldre. Vi bygger opp et rikt arkiv for å forstå mer om hvordan det er å være ungdom i dag.

To jenter og to gutter står med ryggen mot kameraet og titter utover en by.
Photo by Devin Avery on Unsplash

Intervjuene åpner for analyser av unges liv over tid og på tvers av ulike temaer og oppvekstkontekster. Overordnet legger datamaterialet til rette for å utdype og kontekstualisere Ungdata-undersøkelsen, å undersøke hvordan sosial ulikhet utspiller seg og å legge grunnlag for hvordan vi kan forstå og forebygge ulikhet på forskjellige områder. 

Om datainnsamlingene

Den første datainnsamlingen (T1) fant sted høsten 2018 da ungdommene hadde begynt i 8. klasse. De neste datainnsamlingene vil finne sted tidlig 2021 (T2) når ungdommene har startet siste semester på 10. årstrinn og skal gjøre veivalg til hva de ønsker å gjøre etter ungdomsskolen, i 2022 (T3) når de fleste vil gå i andre klasse på videregående, og i 2024 (T4) når de er 19 år og de fleste vil være ferdig med videregående utdanning. T1 ble finansiert av NOVA og T2 av Helsedirektoratet gjennom en øremerket bevilgning over statsbudsjettet.

Finansering av analyser

Analysene på ulike temaområder blir primært finansiert av eksterne oppdragsgivere. Dataene brukes også i flere forskningsrådsprosjekter. Ta kontakt ved interesse!

Samarbeid og veiledning

Forskere ved NOVA som er knyttet til Ungdom i endring tar gjerne imot henvendelser om samarbeid på relevante temaområder.

Prosjektlederskap

Prosjektet utføres av forskere ved ungdomsforskningsseksjonen på NOVA.