Stort nordisk prosjekt om å være ung på bygda

Ungdom i endring brukes i et stort nordisk prosjekt som utforsker ulike aspekter ved å vokse opp i rurale strøk i Norden.

I denne komparative studien har de norske Ungdom i endring-forskerne slått seg sammen med finske, svenske og danske kollegaer fra Nordisk nettverk for kvalitativ longitudinell ungdomsforskning (Nord-Lys). De fire landenes longitudinelle kvalitative ungdomsstudier tas i bruk sammen med kvantitative data for å få mer kunnskap om bygdeungdoms tilhørighet til stedet de bor og hva som kan sette tilhørigheten på prøve, med blikk på deres fortid, nåtid og framtid.

Ungdom i endring har tidligere vært brukt sammen med Ungdata for å studere norsk bygdeungdom i prosjektet Ung i Distrikts-Norge.

Prosjektet går fra høsten 2022 til 2026 og finansieres av Future challenges in the Nordics.