Vil du delta i intervju om å være mor eller far til ungdom?

Hei! Hvis du er foresatt til en av ungdommene som er med Ungdom i endring-studien som forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet gjennomfører, vil vi veldig gjerne snakke med deg. Da du i 2018 ga samtykke til at din sønn/datter kunne bli intervjuet i dette prosjektet, samtykket du også til at vi kunne ta kontakt med deg som foresatt på et senere tidspunkt. Her får du litt mer informasjon om dette.

Hvorfor ønsker vi å snakke med deg?

Vi på forskningsinstituttet NOVA forsker på barn og unge, og nå ønsker vi å finne ut hvordan det er å være forelder til ungdom. Vi vil gjerne snakke med deg blant annet om hvordan hverdagen ser ut for dere, hvordan relasjonen din er til barnet og hvordan du ser på det å være forelder til ungdom i dag, sammenlignet med da du vokste opp.

Hva må du gjøre?

Hvis du har lyst til å være med som deltager i forskningsprosjektet, kontakter vi deg for å avtale tidspunkt for intervju. Intervjuet vil vi ta på telefon, digitalt eller fysisk – alt ettersom hva som passer deg best. Vi tror samtalene vil vare rundt 60 minutter.

Hva skjer med det du forteller oss?

Vi kommer til å ta opp intervjuet, fordi da kan vi etterpå skrive ned alt som ble sagt. Vi kommer ikke til å bruke lydsporet til noe annet enn det.

Din kontaktinformasjon og utskriftene fra intervjuene vil vi oppbevare på et sted som er helt sikkert, og der bare forskerne som er med på prosjektet får tilgang.

De som vil ha tilgang til personidentifiserbare data vil være oss i prosjektgruppen, vitenskapelig assistenter og databehandler. Vi har alle taushetsplikt. Prosjektet er meldt til NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, og dataene vil oppbevares på Tjeneste for sensitive data.

Hva skal vi bruke det til?

Vi ønsker å skrive om det vi lærer av å snakke med dere, i rapporter og vitenskapelige artikler. Dette vil være noe mange kan lese, men da skal vi skifte navn på alle som deltar, og navn på steder og skolen din og lignende. Hvis det er noen ting som gjør at dere kan kjennes igjen selv om vi har skiftet navnet deres, skal vi sørge for å gjøre det sånn at dere ikke kan kjennes igjen allikevel.

MÅ jeg være med på dette?

Nei, det er frivillig å delta i prosjektet. Selv om du sier ja til å være med nå, kan du ombestemme deg når du vil, uten at du må si hvorfor. Hvis du på hvilket som helst tidspunkt ønsker å trekke deg helt fra undersøkelsen, anonymiserer vi intervjuene du har vært med på.

Du har også rett til å be om innsyn, rette eller slette dine personopplysninger, til å få utlevert en kopi av opplysningene, og til å sende klage til Datatilsynet.

Hvem er vi?

De fleste av oss som jobber med Ungdom i endring og som ønsker å intervjue foreldre, jobber på forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Vi heter Ingunn Marie Eriksen (prosjektleder), Jon RogstadKari Stefansen, Kristoffer Chelsom Vogt og Karolin Elisabeth Moberg. Vi har jobbet med ulike sider av det å være ungdom i mange år.

Lurer du på noe?

Ingunn Eriksen leder prosjektet, og om du lurer på noe om prosjektet, kan du godt kontakte henne. Du kan også kontakte personvernombudet ved OsloMet, Ingrid S. Jacobsen.

Vennlig hilsen

Ingunn Marie Eriksen