Nordisk nettverk for kvalitativ longitudinell ungdomsforskning

To telt i skogen på kvelden med nordlys på himmelen

Nytt nordisk nettverk for kvalitativ longitudinell ungdomsforskning

I desember 2019 ble Nord-Lys, nordisk nettverk for kvalitativ longitudinell ungdomsforskning, etablert. Ungdom i endring deltar sammen med ungdomsforskere fra Finland, Danmark, Sverige. Forskerne deler interesser i metodiske og teoretiske aspekter ved kvalitativ longitudinell metode og ungdomsforskning. Samarbeidet vil ha som et første mål å jobbe sammen mot et symposium og et temanummer i et tidsskrift.

Nettverket ledes av Ingunn Eriksen ved NOVA-OsloMet og Sinikka Aapola-Kari ved FYRN, Finland.

Les mer om Nord-Lys her.