Ungdom i endring støttes over statsbudsjettet

Helsedirektoratet bevilger midler til datainnsamlingen.

NOVA-forskere med prosjektleder Ingunn Eriksen i spissen har nå fått støtte til datainnsamling og rapportering fra den andre fasen av «Ungdom i endring». Helsedirektoratet innvilger tilskudd på 800.000 kroner til prosjektet i statsbudsjettet.

Den første datainnsamlingen fant sted høsten 2018 da ungdommene hadde begynt i 8. klasse, og ble finansiert av NOVA. Den andre datainnsamlingen vil finne sted tidlig 2021, når ungdommene har startet siste semester på 10. trinn.