Ungdomstid under korona: informasjon til ungdom som deltar

Er du med som deltaker i forskningsprosjektet Ungdom i endring? Vi ber halvparten av deltagerne om å snakke med oss i forbindelse med korona-pandemien. Her får du litt mer informasjon om dette.

Hva er Ungdom i endring?

Vi på forskningsinstituttet NOVA forsker på barn og unge, og nå ønsker vi å finne ut hvordan det går med deg under korona-pandemien, om hva du tenker om situasjonen nå og framtiden, og hvordan har du det med skole, familie og venner.

Hva må du gjøre?

Hvis du har lyst til å være med som deltager i forskningsprosjektet, kontakter vi deg for å avtale tidspunkt for intervju. Intervjuet vil vi ta på telefon.

Temaene som vi ønsker å snakke med deg om, er hvordan du opplever hverdagslivet under korona, situasjonen til familien din, relasjoner med andre, hvordan du har det fysisk og psykisk akkurat nå og hva du tenker om framtida.

Vi tror samtalene vil vare 30-45 minutter. Hvis du har mulighet til det, er det sikkert lurt at du går et sted du kan være litt for deg selv mens vi snakker sammen – så blir vi ikke forstyrret.

Om du ikke har lyst til å delta nå, er det selvsagt helt greit. Vi håper at vi allikevel kan kontakte deg igjen og spørre om du vil være med neste gang i stedet.

Hva skjer med det du forteller oss?

Vi kommer til å ta opp intervjuet, fordi da kan vi etterpå skrive ned alt som ble sagt. Vi kommer ikke til å bruke lydsporet til noe annet enn det. Når vi skriver ned alt du sa, skal vi ta bort alt som gjør at noen kan kjenne igjen at det var akkurat deg vi snakket med.

Utskriftene fra intervjuene vil vi oppbevare på et sted som er helt sikkert, og der bare forskerne som er med på prosjektet får tilgang. Koblingsnøkkelen, som gjør det mulig for oss å kontakte deg igjen for å avtale hvert intervjutidspunkt og også for å spørre om du vil snakke med oss igjen når du blir eldre, vil oppbevares sikkert på et annet sted.

De som vil ha tilgang til personidentifiserbare data vil være oss i prosjektgruppen, vitenskapelig assistenter og databehandler. Vi har alle taushetsplikt. Prosjektet er meldt til NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, og dataene vil oppbevares på Tjeneste for sensitive data. Datainnsamlingsdelen av prosjektet skal i utgangspunktet vare til 2026, men vi vil beholde kontaktinformasjon og transkripsjoner også etter dette. Det innebærer at vi kan komme til å kontakte dere på nytt når dere er blitt voksne.

Hva skal vi bruke det til?

Vi ønsker å skrive om det vi lærer, i rapporter og vitenskapelige artikler. Dette vil være noe mange kan lese, men da skal vi skifte navn på alle som deltar, og navn på steder og skolen din og lignende. Hvis det er noen ting som gjør at dere kan kjennes igjen selv om vi har skiftet navnet deres, skal vi sørge for å gjøre det sånn at dere ikke kan kjennes igjen allikevel.

MÅ jeg være med på dette?

Nei, det er frivillig å delta i prosjektet. Og selv om du og foreldrene dine sier ja til å være med nå, kan du ombestemme deg når du vil, uten at du må si hvorfor. Hvis du på hvilket som helst tidspunkt ønsker å trekke deg, anonymiserer vi intervjuene du har vært med på.

Du har også rett til å be om innsyn, rette eller slette dine personopplysninger, til å få utlevert en kopi av opplysningene, og til å sende klage til Datatilsynet.

Hvem er vi?

Vi er fem forskere som alle jobber på forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Vi heter Ingunn EriksenIngrid SmetteIdunn SelandGuro Ødegård og Kari Stefansen. Vi får også hjelp av en vitenskapelig assistent til å ringe til dere nå under korona-pandemien. Hvem av oss du kommer til å møte, avhenger av hvor du bor. Vi har alle jobbet med ulike sider av det å være ungdom i mange år.

Lurer du på noe?

Ingunn Eriksen leder prosjektet, og om du lurer på noe om prosjektet, kan du godt kontakte henne. Du kan også kontakte personvernombudet ved OsloMet, Ingrid S. Jacobsen.