Democit

Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere

Forskningsprosjektet Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT) har som mål å utvikle lærerutdanningen i samfunnsfag slik at de sosiale forskjellene mellom elevers demokratiske kunnskap, forståelse og deltakelse kan bli mindre. Prosjektet ledes av Lihong Huang og er et samarbeid mellom velferdsforskningsinstituttet NOVA og Institutt for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

Ungdom i endring utgjør en del av datagrunnlaget i arbeidspakke 3, «Understanding young people’s conceptualisation of politics and democracy in everyday life».

Formålet med arbeidspakken er å undersøke samspill mellom sosial bakgrunn og politisk sosialisering blant ungdom, i situasjoner i og utenfor skolen. Denne kunnskapen skal implementeres i lærerutdanningen for gjøre ungdommers hverdagserfaringer og -forståelser av demokrati og medvirkning relevante i skolens demokratiundervisning.

DEMOCIT er finansiert av Norges forskningsråd/FINNUT-programmet.

Prosjektperiode: 2020 – 2023.

Forskere: Guro Ødegård (arbeidspakkeleder), Idunn SelandLihong HuangAnders Granås Kjøstvedt og Evy Jøsok.