Kjønn og unges fritid

Prosjektet utforsker betydningen av kjønn for ungdoms aktivitet på fritidsarenaen.

Vi undersøker om det er kjønnede mønstre i gutters og jenters fritidsaktiviteter og i deres motivasjoner og årsaker for deltagelse og aktivitet. Vi vil utforsker også om eventuelle kjønnsmønstre skaper ulike former for muligheter eller utfordringer i ulike oppvekstmiljø.

Prosjektet baserer seg på data fra første runde av Ungdom i endring ved NOVA.

Oppdragsgiver er #UngIDag-utvalget, et offentlig oppnevnt utvalg, som skal utrede likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer.

Publikasjoner:

I. Eriksen og I. Seland (2019). Ungdom, kjønn og fritid. NOVA Rapport 6/19. Oslo: NOVA, OsloMet

I media:

Hvorfor er det nesten ingen jenter som sier de vil satse på idrett?

Gutter gamer, jenter snapper