Literacies for Health and Life Skills

Forskningsprosjektet Literacies for Health and Life Skills (HLS) skal undersøke hvordan lærerstudenter kan settes i stand til å undervise i ulike former for kritisk literacy, og hvordan denne undervisningen på ungdomsskolen kan bidra til elevers livsmestring. Prosjektet ledes av professor Kristin Walseth ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Ungdom i endring skal utgjøre en del av datagrunnlaget i arbeidspakke 1, Youths’ health, well-being, and life skills.

Three young girls talking and laughing

Formålet med arbeidspakken er å undersøke ungdommenes hverdagspraksiser og selvforståelse tilknyttet spørsmål om psykisk helse, trivsel, ressurser og kompetanse. Dette kunnskapsgrunnlaget skal legge grunnlaget for en forståelse av hva unge mennesker trenger å lære i tverrgående emner som livsmestring i skolen. 

HLS er finansiert av forskningsrådet under FINNUT-programmet.

Prosjektperiode: 2020-2023

Forskere: Ingunn Eriksen (arbeidspakkeleder), Kari StefansenÅse StrandbuKristin Walseth og Tonje Langnes

Les mer om prosjektet her.