Ungdom under korona

I et forskningsprosjekt støttet av Helsedirektoratet undersøker vi hvordan det har gått med ungdom under korona. Vi intervjuet halvparten av ungdommene som deltar i Ungdom i endring, totalt 40 stykker: 5 gutter og 5 jenter fra hver kommune. Under korona-epidemien gikk ungdommene i niende klasse og var 14 og 15 år gamle, og ble intervjuet over telefon i løpet av april 2020 – i perioden mens de fortsatt hadde hjemmeskole.

Prosjektet skal lede til to publikasjoner:

1: En rapport der vi utforsker hvordan ungdommene opplevde å ha hjemmeskole, være tett sammen med familien og ha et begrenset sosialt liv, og hvordan ulike måter å takle situasjonen hang sammen med ressursene i familien og ungdommene selv, samt hvordan de fortolket og erfarte tiltakene i et medborgerskapsperspektiv.

Rapporten er tilgjengelig her. Studien er blant annet omtalt i VG, Utdanningsnytt, Skolelederen 8/2020 og på Forskning.no.

2: En vitenskapelig artikkel som har som formål å hente ut mer langsiktige lærdommer fra koronasituasjonen ved å se ungdommenes erfaringer i lys av deres bakgrunn, som familieressurser, sosial klasse og ungdommenes tidligere erfaringer.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektperiode: 2020-2021

Forskere: Ingunn Eriksen (prosjektleder), Lars Birger DavanIngrid Smette, Kari Stefansen og Guro Ødegård.