Velkommen til Akademikerforeningene ved OsloMet

Lokalt samarbeid mellom Akademikerforeningene har som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet.

Vi har en lokal styringsgruppe som består av tillitsvalgte i de respektive medlemsforeningene. Leder av Akademikerne  representerer medlemmene i sentrale informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) og våre lokalt tillitsvalgte representerer medlemmene på de fakultetsvise  IDF møtene. Du kan se hvem som er tillitsvalgte her: https://uni.oslomet.no/akademikerne/akademikerstyret/

På OsloMet er følgende foreninger representert i styret til Akademikerne: Samfunnsviterne, Tekna, Econa, Juristforbundet og Norsk psykologforening. I tillegg består hovedsammenslutningen av Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag og Samfunnsøkonomene.

Du kan lese mer om Akademikernes verdigrunnlag her: https://www.akademikerne.no/

Vil du bli medlem? Ta gjerne kontakt med en i styret om du lurer på noe, og meld deg gjerne inn på nettsiden til den relevante fagforeningen.

Nyansatt på OsloMet og medlem av en Akademikerforening? Send gjerne en mail til hovedtillitsvalgt, så får vi deg inn i mail-lister osv. Se kontaktpersoner her: https://uni.oslomet.no/akademikerne/akademikerstyret/