Møter ved OsloMet – Storbyuniversitetet

Her finner du lenker til møtebøker og referat fra styrer og råd og de sentrale informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtene (IDF)  mellom fagforeningene og administrasjonen

OsloMets råd og utvalg