Kontaktpersoner/tillitsvalgte

Lokalt samarbeid mellom Akademiker-foreningene skal ha som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet.

Vi har en lokal styringsgruppe som består av tillitsvalgte i de respektive medlemsforeningene. Leder av Akademikerne  representerer medlemmene i sentrale informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) og våre lokalt tillitsvalgte representerer medlemmene på de fakultetsvise  IDF møtene.

Når det gjelder lønnsforhandlinger  skal  leder for din medlemsforening  forhandle for deg. Har din forening ingen leder her ved OsloMet, må du kontakte din medlemsforening sentralt om du ønsker å fremme krav. Alternativt kan du kontakte en i styret.

Styret

Leder/hovedtillitsvalgt Akademikerne: Trude Sundtjønn
Nestleder:

Econa: Bjørn Syvertsen /Siren Linnestad
Norsk Psykologforening: Margaret Ford/Astrid Christensen
Norges juristforbund: tillitsvalgt ønsket
Samfunnsviterne: Stuart Deakin / Cristina LøwensprungLars Hilland
Tekna: Trude Sundtjønn

Norges Farmaceutiske Forening: Marthe Rambøl Bjørknes 
NITO: Vivi Volden

Tillitsvalgte ved fakultetene/fellesadministrasjonen/senter

Fakultet for helsevitenskap (HV): tillitsvalgt ønskes
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI): Trude Sundtjønn vara Bård Engen
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM): Wenche Bekken , vara Astrid Limandvik
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD):  Christian Nordahl Rolfsen vara: Saja Al-Batat
Fellesadministrasjonen (FA): Tom Syvertsen
Senter for velferd- og arbeidslivsforskning (SVA): Margaret Ford, vara: Alexander Schjøll

Vi trenger flere tillitsvalgte, kontakt en av oss i styret om dette kan være noe for deg!