Arrangører

Organisasjonskomitè:

Katharina Herlofson, OsloMet, NOVA

Linda Kvæl, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap

Ellen Melbye Langballe, Aldring og helse

Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet

Eva Irene Holt, Helsedirektoratet

Ingrid Køhler Knutsen, Senteret for et aldersvennlig Norge

Hanna Vangen, Norsk selskap for aldersforskning

Siri Rostoft, OUS og UiO, Aldring og helse

Kontaktinformasjon:

E-post: katharina.herlofson@oslomet.no

Telefon: +47 95 87 87 23